České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Jak získat peníze na vlaky

Gustáv Slamečka představil návrhy na financování železniční dopravy v příštích letech.

a přítomnosti zástupců ČD a SŽDC se 2. června sešel ministr dopravy Gustáv Slamečka s představiteli klíčových odborových sdružení z oblasti železniční dopravy a prezentoval jim představy vedení ministerstva ve věci vytvoření efektivního systému financování železniční dopravy. Po vyřešení deficitu financování 3,2 miliardy korun byla představena základní východiska pro dlouhodobé řešení problematiky.

Ministr řekl, že pro příští roky počítá s doplněním úhrady prostředků hrazených v kraji ze státních prostředků ve výši 2 miliard korun s tím, že kraje potvrdily možnost snížit rozsah objednávek v rozsahu 12 procent oproti stavu v letošním roce. S odpovídajícím poklesem výkonů se České dráhy mohou vyrovnat v rámci restrukturalizace především v oblasti fixních nákladů.

Ministr uvedl po úvodním jednání s odboráři, že bude možné ušetřit v roce 2010 oproti roku 2009 celkem 1,7 miliardy korun ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů. Nesmírně důležitá je podle něj problematika dokončení zákona o veřejné dopravě. Návrhem zákona se bude zabývat až příští vláda.

(red)