České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     PAVEL ŠVAGR

Náměstek generálního ředitele pro pers. záležitosti

Štěstí přeje připraveným

V centru Prahy proběhlo společné preventivní cvičení složek Policie ČR a Českých drah.

odobné akce mají velký význam. A protože České dráhy na nich spolupracují, má to smysl pro firmu i její zaměstnance. Žijeme totiž v poměrně neklidné době a čas od času se dozvíme, že celý svět je nervózní z hrozby teroristických útoků. Víme, že štěstí přeje připraveným, což se týká policie a jejích speciálních jednotek, a právě ty potřebují kromě teorie také čas od času nacvičit reálný zásah a vyzkoušet si „nanečisto“, co by bylo, kdyby…

Nechci nic přivolávat, podobná realita by byla velmi nešťastná a nikdo si nic takového nepřeje. Nicméně připraveni být musíme, a to nejen na papíře. Každý plán je třeba konfrontovat s realitou, i když je to „jen“ cvičení. Nesmíme zapomínat, že vozíme cestující a máme k nim povinnosti i za mimořádných okolností!

Cvičení bude mít určitě dobré ohlasy i z hlediska našich vnitřních bezpečnostních postupů, metodiky a směrnic ve vztahu k tomu, abychom i my při mimořádných událostech uměli ty krizové systémy bezchybně spustit. Nejedná se jen o pracovníky odboru 30, ale o všechny běžné provozní pracovníky, kteří jsou momentálně ve službě. Jde o to, aby záchranný systém včetně policie v takovéto situaci efektivně fungoval.