České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     

Wroclav dostane české tramvaje

V polské Wroclawi byla ve čtvrtek 2. dubna slavnostně podepsána smlouva mezi magistrátem města Wroclawi a českým výrobcem ŠKODA TRANSPORTATION na dodávku 28 kusů obousměrných tramvají typu ŠKODA 19T v letech 2009–2012. Nové tramvaje budou provozovány v rámci systému Tramvaj Plus.

Dvoupatrové vozy kolem měst

Již v lednu bylo oznámeno, že ŠKODA Vagonka vyhrála tendr na dodávku deseti příměstských souprav pro Železniční spoločnosť Slovensko, Bratislava. Nové elektrické dvoupatrové soupravy řady 671 zlepší hromadnou kolejovou dopravu cestujících v aglomeracích Trenčína, Žiliny a Košic. Kontrakt má objem 96,2 milionů eur, tedy 2,5 miliardy korun.

Vyvíjená příměstská souprava pro slovenského zákazníka bude obdobou souprav CityElefant, bude však dvousystémová s možností jízdy pod střídavým napětím 25 kV 50 Hz i pod stejnosměrným napětím 3 kV. Nová elektrická jednotka pro příměstskou a regionální dopravu má výkon 2 MW a může přepravovat cestující rychlostí až 160 km/h. Má moderní kamerový systém, nový řídicí systém s vysokým stupněm automatizace a další novinky.

Základní sestava této elektrické jednotky je třívozová, složená z elektrického vozu, vloženého vozu a řídicího vozu. Všechny vozy mají dvoje dveře na každé straně, dvě patra a jsou vybaveny vakuovými systémy WC. Souprava dlouhá 79,2 m je určena pro 307 sedících cestujících.

EU pomáhá rozvoji železnice

Finanční zdroje pro železnici lze získat jak z fondů EU, tak z veřejných rozpočtů. Příkladem je Program pořízení a obnovy kolejových vozidel, ze kterého již třetím rokem jdou prostředky na obnovu kolejových vozidel nejen u ČD. Díky tomuto programu se částečně (prozatím však stále ještě nedostatečně) srovnávají podmínky se silniční dopravou. Jeho výše je však každoročně krácena.

Příspěvek, který může ČR čerpat z regionálních operačních programů ve výši 6,66 miliardy korun na nákup nových kolejových vozidel, představuje velkou příležitost, kterou ČR musí využít ke zlepšení stávajícího stavu v železniční dopravě. Kraje v současnosti připravují výzvy na podporu pořízení nových vozidel v objemu přibližně 4 miliardy korun. Důležité je, aby se smlouvy na dopravní obslužnost uzavíraly na dostatečně dlouhou dobu, aby si dopravce mohl dovolit koupit nové vozidlo a měl jistotu, že se mu vynaložené náklady vyplatí.

(acri)