České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Akviziční úlevy pro zákazníky

V důsledku finanční krize výrazně poklesla poptávka po železniční přepravě. To má za následek přebytek ložného prostoru. Z tohoto důvodu akciová společnost ČD Cargo od 1. března vyhlašuje pro své zákazníky akviziční úlevy.

Stávající systém poskytování časových úlev se rozšiřuje na všechny vozové řady vyjma vozů řady Falls. Poplatek za pobyt vozu se počítá až od 121. nebo 49. hodiny pobytu vozu. Druhý časový údaj se vztahuje na vozy řady Eaos, Eanos a Eas s kovovou podlahou a kódem interoperability 31. Zároveň se snižuje poplatek za pobyt vozu PD 50.05 o 75 % pro všechny vozy ČD Cargo a o cca 50 % pro vozy zahraničních železničních dopravních podniků.

Tato akviziční úleva platí do odvolání. Bližší informace je možné obdržet např. na infolince nákladní přepravy.

PRAHA (Michal Roh)