České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Děti se ve stanu v Liberci nenudily

V úterý 18. února jsme v propagačním stanu ČD zastihli skupinku dětí z mateřinky, které vystřídaly děti poněkud starší, z dětského domova v České Kamenici. Ty se hrdě hlásily k tomu, že přijely do Liberce vlakem. Děti soutěžily, kreslily, bavily se a evidentně byly spokojené. Zeptali jsem se Elen Mátéové z Oddělení marketingového servisu ČD. Jaký je pro děti připraven program?

V rámci Junior programu jsme připravili na každé dopoledne v pracovním dnu program pro děti předškolního věku, pro děti základních škol máme programy rozdělené pro mladší a starší věk. Podle toho jsou přizpůsobené i přednášky o bezpečnosti; pro starší děti máme i drastičtější ukázky toho, co jim hrozí, pokud budou neukázněné. S mladšími si spíše volně povídáme, máme také připravené brožurky a obrázky.

Děti kreslí, starší budou vyplňovat dotazníky, které pak budeme individuálně vyhodnocovat. Dotazník má zjistit, co z toho, o čem jsme tu mluvili, jim uvízlo v paměti. Jsou to třeba základní pravidla bezpečnosti na železnici, měly by znát už i některá důležitá telefonní čísla - policie, záchranné služby, hasičů. Mají totiž mobily, dokonce i ty nejmenší děti z mateřských škol.

Jak jsou návštěvy naplánovány?

Máme vždycky dvě skupiny na den, každá skupina má 15 až 25 dětí. Oslovila jsem školy a školky a připravila pro ně „jízdní řád“. Malý problém byl s tím, že mají právě jarní prázdniny, navíc prodloužené kvůli mistrovství. Ale školy se začaly samy hlásit, měly zájem. Takže jsme pak skoro na všechny nestačili...

Kdo se o děti kromě vás stará?

Máme tu slečny Alenu a Katku, vysokoškolačky, které už s dětmi pracovaly a mají k nim hezký přístup. Odpoledne je stan rezervován pro akreditované, pro hosty VIP, a to má všechno na starosti Mgr. Iva Šormová, vedoucí oddělení B2B Odboru 29 GŘ ČD.

IRENA POSPÍŠILOVÁ


Děti se pod taktovkou Elen Mátéové náramně bavily i poučily.
Foto: MICHAL MÁLEK