České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     EUROFIMA je stále úspěšná

Evropská společnost pro financování železničních kolejových vozidel (EUROFIMA) se sídlem ve švýcarské Basileji je multinárodní organizací. Jejími akcionáři a zároveň zákazníky jsou národní železniční podniky členských států. ČD drží 1 % akcií.

EUROFIMA byla založena 20. listopadu 1956 na základě Úmluvy o založení společnosti EUROFIMA ze dne 20. října 1955, podepsané členskými státy, a Dodatkového protokolu o zvláštních daňových výhodách švýcarské vlády k Úmluvě. Úmluva vstoupila v platnost dne 22. července 1959 a pro Českou republiku platí ode dne 26. července 2002. Původně byla EUROFIMA založena na 50 let. Rozhodnutím valné hromady z 1. února 1984 bylo období existence prodlouženo na dalších 50 let do roku 2056.

Předmětem činnosti společnosti EUROFIMA je podporovat rozvoj železniční dopravy v Evropě a podporovat národní železniční podniky v úsilí o obnovu a modernizaci železničních kolejových vozidel. Při hodnocení svého již 52. finančního roku hlásí EUROFIMA pozitivní vývoj.

Objem financovaných železničních kolejových vozidel evropských železničních podniků meziročně vzrostl o +21 % na 3,9 mld. švýcarských franků (cca 62 mld. Kč). Celková aktiva se zvýšila o 5 % a přesáhla 40 mld. CHF. Čistý zisk organizace 48,4 mil. CHF je meziročně vyšší o 10,1%. Zatímco čistý úrokový výnos vzrostl o 35,6 % na 37,9 mil. CHF a příjmy z poplatků se zvýšily o 2,3 % na 18 mil. CHF, výsledek finančních operací v souvislosti s turbulencemi na finančních trzích klesl o 64,5 % na 2,6 mil. CHF.

Objem půjček na trzích dosáhl 4,9 mld. CHF. Poprvé došlo k úspěšnému souběžnému umístění dvou dluhopisů, každého o objemu 1 mld. USD, se splatností v letech 2010 a 2013. Ratingové agentury Moody’s a Standard&Poor’s potvrdily loni své nejvyšší kreditní hodnocení AAA/A-1+ a Aaa/P-1 se stabilním výhledem.

ROMAN ŠTĚRBA


Mezi vozidla financovaná z úvěrů EUROFIMA patří i nová univerzální lokomotiva ŠKODA vyvinutá tradičním českým výrobcem na objednávku ČD. Třísystémová lokomotiva řady 380 je určena pro vozbu vlaků nejvyšší priority v rámci střední Evropy, kde uplatní svůj vysoký výkon 6400 kW, maximální rychlost 200 km/h a interoperabilitu v rámci systému ETCS a norem TSI.
Foto: AUTOR