České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Nezdržujte líbáním!

Nejrůznější varování a zákazy doprovázejí lidstvo od nepaměti. Příkladně zákonodárci jistého amerického státu v polovině 19. století zakázali kohoutům kokrhat před čtvrtou hodinou ranní. A dnes?

Před návštěvou státního úřadu či soukromé instituce se musí člověk připravit na ledacos. Již poněkud letité omšelé cedule se zákazem kouření doplňují další, moderně se tvářící restrikce. Jedny zakazují používání mobilních telefonů, další třeba varují klienta před kapsáři.

Ani nádraží se neodchýlila od těchto vžitých praktik. Zvláštní záliby železnice zdobit vnitřní prostory svých nádraží výstrahami a zákazy všeho druhu si před mnoha léty povšiml v jednom ze svých sloupků i spisovatel Karel Čapek. K velmi zvláštní inovaci přikročil nyní jeden soukromý dopravce v Anglii. Na právě rekonstruované stanici Warrington Bank Quay se nyní cestující setkají s tabulkami zakazujícími na nástupištích – líbání. Tato populární činnost, obvykle doprovázející loučení před odjezdem vlaku, zdržuje podle mínění firmy vlakový provoz a vede ke zpožďování vlaků...

Nový zákaz vzbudil u veřejnosti vesměs rozporuplné reakce. Mluvčí společnosti se snažil zmírnit dopad nepopulárního opatření sdělením, že dráha se bude snažit zavést novinku citlivě. V každém případě dobrá rada: buďte při loučení na britských nádražích obezřetní.

Pavel SCHREIER