České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Pro tento týden
Sysifovské lepení

Stalo se v jedné předměstské zastávce velkého města. Nezáleží příliš na tom, kde. Děj této příhody je zajímavý obecně.

S novým jízdním řádem byly na příslušnou stanici odeslány seznamy odjezdů vlaků vytištěné na papíře. Pěkné, přehledné. Dozorčí je vylepil na místě k tomu určeném a zastávka byla chvilku jako nová – když zamhouříme oko a jako bychom neviděli sprejerské čmáriky.

V poměrně krátké době se dostavili ramenatí mladí rambové a vyzkoušeli si svou sílu na seznamech odjezdů. Potrhali je a zabarvili do nečitelnosti. Co teď? Cestující si stěžovali a vinili dráhu, jaký že tu máme nepořádek. Co dělat... Musí se vylepit znovu. Ale ouha: ve stanici si zapomněli udělat kopie.

Taková zrada to ovšem nebyla – máme e-mail, máme se na koho obrátit. Myšlenka učiněna skutkem a zakrátko dostala stanice elektronicky příslušné seznamy odjezdů, jen je vytisknout a vylepit. Jednoduché a na výši doby. Jenže...

Písíčko ve stanici nemělo v paměti potřebné znaky, jako kladívka, křížek, všeliká kolečka a podobné. A tak tisklo čitelně a krásně – ale znaky nesmyslné, písmenka řecké abecedy, prostě zmatek. Jak si s tím poradit?

Poradili si, a protože stejné záhadné znaky vytiskl počítač i ve vysvětlivkách, měli na vybranou: buď vyvěsit odjezdy se záhadnými (ale ve vysvětlivkách ozřejmenými) znaky, nebo nevyvěsit nic, nechat cestující na pospas. V každém případě bylo však nutné sehnat do počítače potřebné fonty, aby bylo možné vytisknout jízdní řády s obvyklými značkami.

Rozhodli se, podle mého správně, pro první variantu, i když tím cestující popudili až ke stížnostem, co že se tam zavádí za pitomé novoty. Nic netrvá věčně, a tak do dvou dnů byly fonty ve staničním PC a předpisové seznamy odjezdů na zastávce vylepené. Až do příští ničitelské akce; ale odjezdy už budou moci vylepit hned, jak se o poničení dozví.

Bájný Sysifos by měl možná radost – nebo by tu stanici politoval...

Pro ostatní nezúčastněné to může sloužit jako poučení: nezapomínejte si udělat kopie pro strýčka Příhodu. Známe své Pappenheimské: nehlídaná zastávka je přímo láká.

IVO ŠTECHA