České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     



Jedno dopoledne – dvě tiskovky

Hned dvě zajímavé akce, spojené se železnicí, mohli novináři absolvovat v pátek 20. února. Nejprve během jízdy vlaku EC 73 Franz Schubert z Prahy Holešovic do Kolína měli možnost vyzpovídat nejvyšší představitele Českých drah v čele s generálním ředitelem Ing. Petrem Žaludou a dozvědět se podrobnosti o nákupech vozidel v letošním roce (informujeme na str. 1). Ve vlaku jel také ministr dopravy Ing. Petr Bendl se svými novými náměstky Bc. Zdeňkem Žákem a JUDr. Pavlem Škvárou a také vedení SŽDC v čele s generálním ředitelem Ing. Janem Komárkem.

Během přibližně třičtvrtěhodinové zastávky v Kolíně si společně prohlédli z větší části dokončenou koridorovou stavbu „Průjezd uzlem Kolín“ a vyslechli základní informace z úst nejpovolanějších – generálního ředitele SŽDC Ing. Komárka a vedoucího oblasti Stavební správy Praha SŽDC Martina Maděry. Následovala prohlídka budoucí dopravní kanceláře. Generální ředitel AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle přiblížil základní výhody nového elektronického stavědla; momentálně probíhají tzv. zkoušky na maketu. Zkušebně si tu pod dohledem zkušebního technika AŽD Ing. Zbyňka Albrechta postavil vlakovou cestu i ministr dopravy Petr Bendl.

Po desáté hodině se pokračovalo mimořádně zastavivším vlakem SC 503 dál směrem na východ. Na palubě pendolina až do Ústí nad Orlicí, jež bylo cílovou stanicí výpravy, Ing. Komárek informoval o modernizaci hlavního nádraží Praha, Novém spojení a všech koridorových stavbách, které již byly dokončeny, jsou rozpracovány anebo se připravují k realizaci. Před jedenáctou hodinou už orlickoústecké nádraží, jakož i několik desítek lidí s transparenty očekávalo početnou delegaci. Ta do doslova a do písmene natřískané nádražní restaurace přišla diskutovat s představiteli občanských iniciativ nespokojených s plánovanou likvidací zdejší výpravní budovy.

MARTIN NAVRÁTIL


Ministr dopravy Petr Bendl si v nové dopravní kanceláři žst. Kolín pod dohledem zkušebního technika AŽD Ing. Zbyňka Albrechta zkusil postavit vlakovou cestu.
Foto: AUTOR