České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Výstava ke 160. výročí zahájena

Městské muzeum Česká Třebová a Klub českotřebovských fotografů železnice uspořádaly výstavu ke 160 letům trati Česká Třebová–Brno. Výstava byla zahájena v neděli 15. února v podvečer vernisáží v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Úvodní slovo pronesl náš přední železniční historik Mojmír Krejčiřík a kurátor výstavy Pavel Stejskal. Akci následně doprovodil Velký swingový orchestr KC Česká Třebová.

Letošní komornější oslava výročí tratě Česká Třebová–Brno poněkud koresponduje se zahájením provozu na této trati před sto šedesáti lety. Tehdy byl na pokyn samotného císaře Františka Josefa I. provoz zahájen bez jakýchkoliv oficialit. Důvodem byla nejen napjatá politická, ale i hospodářská situace v monarchii a svůj podíl na tom měl i revoluční rok 1848, který byl ve znamení velkých nepokojů, řekl na úvod Mojmír Krejčiřík.

Dodal, že jak šel čas, vystřídala se na trati mezi Českou Třebovou a Brnem celá škála lokomotivních řad parní, motorové a v neposlední řadě elektrické trakce. Tato trať se stala již od počátku svého trvání důležitou částí hlavního železničního tahu v tehdejší monarchii. I dnes, kdy je součástí prvního železničního koridoru, představuje důležité železniční spojení severozápadu a jihovýchodu Evropy.

Kurátor výstavy Pavel Stejskal doplnil Ing. Krejčiříka svým poděkováním kolegům a zaměstnankyním Městského muzea Česká Třebová za jejich pomoc při realizaci celé výstavy. Na výstavě je velká pozornost věnována fotografiím, které jsou – mimo mou vlastní tvorbu – od mých kolegů a z archívu Městského muzea v České Třebové. Myslím, že návštěvníky zaujmou i historické uniformy, řada historických dokumentů, ale také archeologické zajímavosti z vykopávek z dob, kdy se trať stavěla. V neposlední řadě se malí i velcí návštěvníci mohou kochat několika detailními modely železničních vozidel v různých měřítcích, informoval Pavel Stejskal.

Na závěr praktické informace: Výstava se koná ve dnech 15. až 28. února v Kulturním centru Česká Třebová v Nádražní ulici 397 (vzdáleném cca 250 metrů od železničního nádraží). Otevřeno je denně mimo pondělí 9 až 12 a 13 až 17 hodin.

Další informace lze najít na webových stránkách www.mmct.cz.

MARTIN HARÁK


Mojmír Krejčiřík představuje dobovou orientační tabulku.
Velký zájem přítomných návštěvníků byl o příležitostná razítka (ve výřezu) a speciální pohlednice, vydané ke 160. výročí trati.
Foto: AUTOR