České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Nádraží Aš – město pod sněhem

V roce 2008 byla provedena oprava nádražní budovy Aš město na trati 148 Cheb – Hranice v Čechách, která se tak stala důstojnou vstupní branou do města.

Ašský výběžek poprvé protnula železnice v roce 1865, kdy byla postavena Bavorskými státními drahami trať Cheb – Aš – Selb. V letech 1884 –1885 pak výstavba pokračovala z Aše do Hranic v Čechách (do roku 1945 Rossbachu) a tuto odbočnou trať stavěla společnost Rakouských místních drah. Provoz na ní byl zahájen 26. září 1885 a právě na této odbočné větvi je jako první zmíněná stanice Aš–město, které místní také říkají „malé“ nebo „horní“ nádraží.

Tato stanice je dnes konečnou a výchozí stanicí pro 10 spojů do Chebu a z Chebu (dva z nich jen v pracovní dny) a pouze pro jeden pár vlaků denně, který v odpoledních hodinách zajíždí až do konečné stanice v Hranicích v Čechách. Osud úseku trati Aš město – Hranice v Čechách je tak velmi nejistý, nicméně přeprava cestujících v úseku Aš město – Cheb je velmi frekventovaná.

Na snímku ze dne 15. února 2009 je opravené nádraží zasypané sněhem a Karlovarská Regionova jako vlak 17209 (odjezd 9.08 h), připravená k odjezdu do Chebu.Text a foto: Roman Šulc