České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     ČD-T pomáhá dětským domovům

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČD - Telematika a. s. Ing. Stanislav Beneš předal osobně dne 3. února 2009 šek v hodnotě 250 000 Kč občanskému sdružení La Sophia.

Finanční dar byl slavnostně předán předsedkyni správní rady občanského sdružení La Sophia paní Yvettě Blanarovičové. Příspěvek je určen všem talentovaným dětem z dětských domovů nebo podobných zařízení a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, které projeví zájem o rozvoj svého talentu v celorepublikovém projektu Talent La Sophia, a poté k získání uměleckého vzdělání v přípravce či při řádném studiu na Konzervatoři European Music College. Konzervatoř se v současné době buduje v Dolních Beřkovicích.

Naše společnost každým rokem podporuje charitativní projekty. V letošním roce jsme zvolili projekt se zcela konkrétním účelem a věříme, že naše podpora takto pomůže opravdu těm, kteří to nejvíce potřebují, říká Stanislav Beneš.

Společnost ČD ­ Telematika a. s. v rámci své sociální odpovědnosti chce pomáhat potřebným i v době hospodářské krize.

La Sophia je občanské sdružení lidí, kteří se již téměř deset let věnují charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc opuštěným dětem. Spíše než na materiální pomoc se La Sophia zaměřuje na budoucnost dětí a chce jim mimo jiné v budoucnosti poskytnout odborné hudební vzdělání na prestižní hudební škole evropského formátu. Díky benefičním koncertům a akcím s nimi spojenými podporuje La Sophia nejen talentované děti, ale jejím hlavním cílem je rekonstrukce zámku v Dolních Beřkovicích na Konzervatoř European Music College.

PRAHA (Tisk. zpráva)