České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Doprava skoro za dvojnásobek?

Odložení mýta pro vozidla nad 3,5 tuny, ale hlavně finanční otázky poskytování služeb základní dopravní obslužnosti v krajích či avizovaná ztráta ČD na rok 2009 byly obsahem jednání ministra dopravy Petra Bendla (ODS) s deseti hejtmany ve středu 25. února.

Dohodli se mj. na vzniku pracovní skupiny, která bude otázky řešit. Jak uvedl Michal Hašek, předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman, bude ad hoc doplňována odborníky na dopravu. Ministr dopravy předpokládá, že vzhledem k odlišné politické pozici hejtmanů se ve skupině ne vždy a na všem shodnou. Důležité však je, že spolu budou diskutovat nad konkrétními paragrafy jednotlivých návrhů zákonů.

Petr Bendl a Michal Hašek pak odpoledne na ministerstvu dopravy odpovídali na otázky novinářů, zejména právě k financování regionální železniční dopravy. Avizovaná ztráta ČD na letošní rok hejtmany znepokojuje. Ministr Bendl na tomto poli přislíbil pomoc, a to dvěma možnými způsoby – buď modelem změny zákona o rozpočtovém určení daní a nebo modelem účelové dotace státu ve prospěch rozpočtu krajů, který může mít různé podoby. Účelová dotace by byla určena jen na dofinancování ztráty z dopravy v krajích, nadregionální dráhy by mohl řešit stát. Jak ale Petr Bendl novinářům odpověděl, nejde o systémové řešení. Situace pro rok 2009 je akutní, modelové řešení připadá v úvahu nejdříve od roku 2010.

Chybějící 3,2 miliardy korun jsou, podle ministra, spíše přáním ČD: Není totiž úplně vyspecifikováno a doloženo, na co je ČD potřebují. Na schodek má podle ministra dopravy vliv odpoutání křížového financování ČD, jímž se dříve peníze vydělané z nákladní dopravy přelévaly do osobní. Za druhé vlivem postupu transformace na drahách dochází k oddělování infrastruktury, a tak se vlastně více ztransparentňuje financování osobní dopravy.

Tak se tam možná ukazují některé díry, které předtím vidět nebyly, uvedl P. Bendl. Řeknu, že to, co ČD chtějí, je možná zčásti reálné; je ale otázka, zda z celkového pohledu je ten jejich požadavek oprávněný. Podle toho, co jsem dnes slyšel od hejtmanů, tak převážně akceptují, že v loňském roce byla nějaká inflace a tu jsou připraveni zahrnout do smluv s dopravci. Hejtmani po své linii a ministr po své se určitě budou ptát ČD, na co konkrétně tyto finanční částky potřebují, aby je přinutily spíše než „projíst“ peníze v provozu, tak je proinvestovat v lepších službách, které nabídnou lidem.

Hejtmani hovořili i o možném vypisování výběrového řízení na zajištění dopravy v krajích. Kraje jsou připraveny přispět k liberalizaci dopravního trhu tím, že v případě nedohody s ČD vypíšou veřejné soutěže. Nemáme vůbec žádný problém s tím, aby v případě nedohody s ČD byly vypsány tendry, pokud se objeví i další zájemci, koneckonců legislativa s nimi počítá, informoval M. Hašek. A máme k dispozici nějaký balík rozpočtových prostředků, výnosů z daní poplatníků, jsme správci těchto peněz, takže naším úkolem je vybrat někoho, kdo nabídne co nejlevnější službu v co nejlepší kvalitě.

A s vypisováním tendrů počítá podle slov svého představitele i ministerstvo dopravy. Bude na krajích, jak se postaví k regionální dopravě, a na ministerstvu, jak bude řešit dopravu celostátní. Jestli začneme vypisovat výběrová řízení na jednotlivé spoje a necháme systémově vyzobávat hrozinky, a nebo se budeme spíš snažit motivovat k vypisování výběrového řízení na nějaké větší segmenty, které by v sobě zahrnovaly jak ty hrozinky, tak i kůrku chleba, tím naznačuji směr, kterým asi půjdeme, uvedl P. Bendl s tím, že MD má zájem na tom, aby konkurence na železnici do budoucna vznikla.

Ministr se chce seznámit se situací zejména v Libereckém kraji, kde již soutěž na provozovatele na přeshraniční regionální trati Liberec–Zittau DB–Varnsdorf–Rybniště proběhla a podle dostupných neoficiálních informací v ní vyhrála soukromá společnost i přesto, že nabídla cenu snad až o 100 % vyšší, než kolik je hrazeno ČD. Ty loni jezdily v Libereckém kraji za necelých 50 Kč/vlkm, u vítězné zahraniční společnosti se hovoří o více než 110 Kč. České dráhy jsou podle slov Petra Šťáhlavského z tiskového oddělení ČD, který odpovídal pohotově hned po brífinku ministra dopravy na dotazy novinářů, připraveny účastnit se tendrů: ČD v podstatě soutěže přivítají, protože konečně dojde k úplné úhradě ztráty a náklady drah přestanou být zpochybňovány. Podle výsledků soutěže, která nyní byla vyhodnocena, je prý zřejmé, že náklady ČD jsou v relaci s tím, co nabízejí zahraniční firmy vybavené moderními vozidly. Myslíme si, že v takovýchto tendrech můžeme uspět. Kraje u jiných dopravců rozhodně nic neušetří. Naopak zřejmě budou muset zvýšit své výdaje na železniční dopravu až o 100 %, řekl Šťáhlavský.

MARTIN NAVRÁTIL


Na snímku předseda Asociace hejtmanů a jihomoravský hejtman Michal Hašek (zleva) a ministr dopravy Petr Bendl na brífinku po setkání s hejtmany.
Foto: AUTOR