České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Konference o interoperabilitě

Konference Interoperabilita železniční infrastruktury, která je součástí akcí spojených s českým předsednictvím Evropské rady, se uskuteční 12. března na Masarykově koleji ČVUT v Praze.

Organizátor konference – Technologická platforma – sdružuje dvanáct průmyslových společností, čtyři fakulty tří univerzit, tři výzkumné a projektový ústav. Cílem její činnosti je dosažení souladu produkce českých průmyslových společností (zajišťujících výstavbu železničních tratí, jejich elektrizaci a produkci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení) s požadavky interoperability transevropského železničního systému, za podpory univerzit a výzkumných ústavů. Projekt je součástí Operačního programu Podnikání a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

PRAHA (J. Grůzová)