České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Moldava–Holzhau: chybí 8 km trati

V rámci mezinárodního dne průvodců turistiky, který připadl na sobotu 21. února a pro letošní rok se konal pod heslem „Čas plyne“, vyjel mezi nádražím Moldava v Krušných horách a saským nádražím v Holzhau historicky první autobus přes hraniční přechod Moldava.

Z české strany vyrazila vláčkem z Oseku do Moldavy skupina turistů, která pokračovala autobusem do Holzhau a vláčkem do Rechenberg–Bienenmühle, kde si prohlédla místní soukromý pivovar. Ze saského Freibergu vyrazila vlakem do Holzhau německá skupina turistů, která pokračovala do Moldavy autobusem a vlakem do Oseku na prohlídku kláštera. Obě skupiny se setkaly na nádraží Moldava v Krušných horách, kde demonstrovaly nutnost obnovy železničního spojení mezi Moldavou a sousedním Holzhau.

Komise dopravy Euroregionu Krušnohoří jedná již od roku 1999 o znovuobnovení chybějícího úseku. K velkému průlomu došlo až v roce 2008, kdy se podařilo novému předsedovi komise, který je i starostou Dubí, realizovat potřebná jednání na obou stranách hranice.

Celou akci pořádal Spolek průvodců Tharandter Wald–východní Krušnohoří ve spolupráci s Partnerským spolkem o. p. s. z Litvínova. Další akci připravují na Týden Evropské unie, který připadá na květen. V akcích hodlají pokračovat i po zprovoznění železničního úseku mezi Moldavou a Holzhau, kde v současné době chybí cca 8 km kolejí.

LITVÍNOV (Michal Švec, KČT)