České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     OSŽ pro dofinancování železniční dopravy

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) se znepokojením vnímá a aktivně monitoruje stále sílící negativní kampaň vedenou vůči ČD, a. s. Jsme přesvědčeni, že se takto děje v přímé souvislosti s očekávaným brzkým předložením zákona o veřejných službách a přepravě cestujících (tzv. zákon o veřejné dopravě).

Očekávaným cílem výše uvedených snah má být pod pláštíkem dosažení rádoby spravedlivého liberálního prostředí přijetí takové podoby zákona, která by v konečném důsledku neřešila nedofinancovanost železniční dopravy, rovnost podmínek na dopravním trhu a záruky uzavíraných dlouhodobých smluv potřebných pro realizaci investic do kolejových vozidel a budov.

Odborové sdružení železničářů nemůže a nechce nečinně přihlížet k těmto snahám, a proto na svém zasedání pověřilo představenstvo OSŽ zahájit přípravy na případné vyhlášení stávky jako poslední možnosti pro případ, kdy se nepodaří jednáním se zástupci kompetentních orgánů dosáhnout takové podoby zákona, která by zajistila železničnímu dopravci rovné podmínky na dopravním trhu.

Vážnost situace dokreslují, dle našeho názoru, destabilizační postupy, kdy se z dostupných informací dozvídáme o záměrech pokračovat v nejbližší době v atomizaci páteřních společností na železnici, tj. ČD, a. s., a SŽDC, s. o. Realizace výše uvedených kroků nepochybně zhorší již tak křehkou stabilitu a funkčnost obou podniků.

Uvedenou situaci navíc ještě dokresluje situace v ČD Cargo, a. s., kde dochází ke snižování počtu zaměstnanců o 600 a o dalším možném snižování probíhají jednání.

V době probíhající celosvětové ekonomické a finanční krize považujeme tento postup za likvidační. Chceme ujistit laickou i odbornou veřejnost a odpovědné orgány, že není naším cílem způsobit komplikace, ale naopak snaha zajistit pro budoucnost plně funkční železniční dopravu.

PRAHA (tisková zpráva OSŽ)