České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Praha–Berlín za dvě hodiny?

Ministr dopravy České republiky Petr Bendl a předseda vlády Svobodného státu Sasko Stanislaw Tillich podepsali 18. února 2009 v Praze společné prohlášení týkající se železničního koridoru Praha – Drážďany – Berlín jako nové vysokorychlostní tratě.

Oba politici se shodli, že je důležité, aby tato trať (prodloužená osa TEN 22) byla při revizi směrnic EU o transevropských dopravních sítích zařazena do současné plánované evropské základní sítě, nebo v opačném případě aby byla považována za prioritu.

Koridor v úseku Drážďany – Praha je součástí koridoru E (Drážďany – Praha –Vídeň/Bratislava – Budapešť), pro který byly podepsány Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a Sdružením evropských železnic i Letter of Intent (ministerstvy dopravy Spolkové republiky Německo, České republiky, Slovenska, Rakouska a Maďarska). Je také v úseku Berlín – Drážďany součástí rozšířeného koridoru E+ (Drážďany – Berlín/Magdeburk – Hamburk).

U takto významného a investičně náročného projektu opravdu neumíme říci datum, kdy něco takového spustíme, řekl Bendl. Podle něj ale dnešní podpis znamená jasné politické ano. Stavbu by měla alespoň částečně platit Evropská unie. EU chce slyšet, jaké jsou priority, a my tímto memorandem říkáme, aby se prioritou stalo spojení severu s jihem, dodal český ministr.

Tillich považuje kvalitní spojení Prahy a Berlína za klíčové pro rozvoj regionu v příštích 20 letech. Spojujeme tři města, která mají dohromady sedm milionů obyvatel a mají šanci stát se nejbohatším regionem v Evropě, uvedl saský premiér. Také podle něj by EU měla koridor ze Saska do Čech zařadit mezi své priority. Nová trať má vzniknout takříkajíc na zelené louce. Podle předpokladů by vedla řadou tunelů, především v Českém středohoří a Krušných horách. Jízdní doba z Prahy do Berlína se má zkrátit z dnešních čtyř hodin a 40 minut na dvě hodiny, z Drážďan by měla cesta do Berlína trvat zhruba jednu hodinu. Ve vzdálené budoucnosti by měl koridor propojit Severní a Baltské moře s Jadranem.

PRAHA (Tisk. zpráva MD)