České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Ze zápisníku IBŽD
Pozorný výpravčí v Úvalech

Ve večerních hodinách 23. února při průjezdu rychlíku R 682 žst. Úvaly si všiml výpravčí této stanice vznikajícího požáru podvozku u čtvrtého vozu za lokomotivou. Vlak byl zastaven a začínající požár uhašen četou vlaku pomocí hasicích přístrojů. Nikdo nebyl zraněn, škodu předběžně vyčíslili na 10 000 Kč. Událost šetří RIBŽD Praha.

MirKo