České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Výstava o pražské dopravě

Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve dnech 4. března–14. června 2009 výstavu s názvem Vize pro dopravu v Praze.

Výstava se zabývá vývojem pražské veřejné dopravy přes nástup individuálního automobilismu po současnost až po vize, které doprava v Praze před sebou má. Výstava si všímá klíčových okamžiků vývoje dopravy – příjezdu prvního vlaku na Masarykovo nádraží v roce 1845, vzniku omnibusové, posléze tramvajové dopravy. Po první světové válce nastupuje doprava autobusová a s ní ruku v ruce automobilová, v letech sedmdesátých přichází výstavba metra, několik desítek let poté, co o něm Pražané začali vážně uvažovat.

Na výstavě uvidíme velké letecké fotografie významných dopravních staveb. Z ptačí perspektivy je možno si prohlédnout hlavní železniční nádraží, Barrandovský most, novou zastávku metra Střížkov, pražské mosty, Vyšehradský tunel, magistrálu obepínající Národní muzeum a mnoho dalších staveb.

Chceme na této výstavě představit nová nádraží, která v Praze již postupně vznikají, novou dopravní infrastrukturu, tj. nové linky metra, tunely pro individuální dopravu, nové železniční tratě nebo spojení Prahy s letištěm. Jako dopravní prostředky budoucnosti chceme ukázat především ty, které jsou citlivé k životnímu prostředí a zároveň nesnižují komfort cestování, uvedl Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., z Fakulty dopravní ČVUT, kurátor výstavy.

Výstava toho nabídne daleko víc. Mimo jiné i doprovodné přednášky na jednotlivá témata. Více informací o výstavě se dozvíte na internetových stránkách www.vizeprodopravuvpraze.cz.

PRAHA (red)