České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno také s cílem zmírnění dopadů finanční a ekonomické krize
Příprava 1. změny PKS ČD Cargo

Na základě pokračujícího intenzivního sociálního dialogu a s cílem zachování sociálního smíru na železnici bylo zahájeno kolektivní vyjednávání v otázce 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD Cargo, a. s., na rok 2009, v rámci které se vedení společnosti snaží v dohodě s odborovými organizacemi společně reagovat na současnou situaci společnosti.

ČD Cargo tak připravilo balíček opatření, který by měl vést k optimalizaci provozu společnosti tak, aby minimalizoval dopady snížení poptávky po přepravě zboží a tím i tržeb a zároveň v co nejvyšší míře zachoval zaměstnatelnost uvnitř společnosti.

V návaznosti na současný stav bylo nevyhnutelné připravit některá omezení i v oblasti odměňování zaměstnanců a dalších benefitů. Proto je součástí návrhu na 1. změnu PKS především řešení způsobu odměňování zaměstnanců při poklesu objemu výkonů ve smyslu §209 zákoníku práce. Navrhované řešení se týká právě těch případů, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení poptávky po přepravách. Zákoník práce však v takových případech překážky práce na straně zaměstnavatele umožňuje poskytovat náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. V současné době ČD Cargo navrhuje právě tímto způsobem „nechat doma“ 400 až 500 zaměstnanců, v závislosti na vývoji poptávky na dopravním trhu. Výhodou je, že by tak nemuselo docházet k dalšímu snižování počtu zaměstnanců, se kterými firma po odeznění krize bude opět počítat.

Současně byl zahájen proces přípravy využití chystaných opatření ze strany Vlády ČR v rámci protikrizového plánu pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu za účelem vytvoření programu vzdělávání a školení zaměstnanců ČD Cargo v době poklesu výkonů. ČD Cargo je připraveno, na základě předchozích zkušeností z této oblasti, okamžitě zareagovat na zveřejnění výzev pro čerpání těchto prostředků.

Úplný materiál byl dne 18. 2. 2009 předložen zástupcům všech odborových organizací, čímž bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Odborové organizace měly do 4. března podat společné stanovisko k návrhu 1. změny kolektivní smlouvy ČD Cargo. Společná jednání s cílem podpisu 1. změny PKS budou probíhat v průběhu března. Předpokládaná účinnost změny PKS je od 1. 4. 2009.

(Autor Ing. Pavel Koucký je ředitelem Odboru lidských zdrojů GŘ ČD Cargo)

PAVEL KOUCKÝ