České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Změny v regionální dopravě od 8. března

První změna jízdního řádu, která vstoupí v platnost v neděli 8. března, přináší jen několik málo dílčích změn v regionální dopravě. V souhrnu lze říci, že i tentokrát dochází jen k nepatrným úpravám, a to zejména z podnětů, které obdržely České dráhy, a. s., jako dopravce.

Ve všech krajích se změna týká časových poloh spojů, kde dochází k posunům vlaků v řádu minut, čímž vzniknou nové přestupní vazby nejen mezi vlaky, ale i mezi vlaky a autobusy. Tímto bude také zajištěna lepší obslužnost v ranních hodinách při návozu dětí do škol nebo ve večerních hodinách při cestě pracujících na směny.

Za zmínku také stojí nasazení dalších modernizovaných jednotek řady 814 Regionova na území kraje Vysočina. Na trati 225 dojde k hodinovému posunu prvního vlaku z Počátek–Žirovnice ve směru na Jindřichův Hradec na 5.00 hod.

V Královéhradeckém kraji budou vlaky 1745 a 1748 zastavovat v Hronově zastávce z důvodu návaznosti od/na autobus do Stárkova. Na tratích 254 a 255, náležejících do obvodu Jihomoravského kraje, dochází k posunu časových poloh vlaku 14602 v ranních hodinách a vlaků v trase Zaječí – Hodonín v odpoledních hodinách.

Od 18. března do 17. června se předpokládá konání výluky na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště. Ve Zlínském kraji budou ode dne vyhlášení jezdit vlaky v úseku Kromě říž – Kroměříž-Oskol a zpět.

Nejrozsáhlejší změna, týkající se především omezení jízdy vlaků nebo jejich úplného zrušení, proběhne v Olomouckém kraji a dotkne se vlaků na tratích 270 v úseku Přerov – Hranice na Moravě, 271 Prostějov – Chornice, 273 Červenka – Prostějov, 275 Olomouc – Drahanovice, 290 Olomouc – Šumperk, 292 Šumperk – Krnov, 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, 296 Velká Kraš – Vidnava, 297 Mikulovice – Zlaté Hory, 310 v úseku Olomouc – Krnov.

Nejvýznamnější změny v Moravskoslezském kraji se týkají převedení pěti osobních vlaků v dopoledních hodinách na trati 320 v úseku Jablunkov–Návsí – Mosty u Jablunkova do náhradní autobusové dopravy. Důvodem je zahájení koridorové přestavby tratě v uvedeném úseku. Ostatní změny se týkají posunu časových poloh vlaků tak, aby bylo možné zajistit nové přestupní vazby nejen na vlaky, ale i na autobus.

V Libereckém kraji nově pojede v trase Jilemnice – Martinice v Krkonoších – Stará Paka osobní vlak 5475 s četností jízdy neděle a státem uznané svátky. Na trati 089 bude spěšný vlak 17244 zastavovat na zastávce Chotyně.

Omezení četnosti jízdy z původního vedení denně na stávající vedení v pracovní dny u vlaku 9802 z Prahy Masarykova nádraží do Kladna a naopak rozšíření četnosti jízdy u vlaku 9801 z pracovních dnů na jeden denně v úseku Kladno–Ostrovec je součástí změny ve Středočeském kraji a Praze. Ostatní změny se opět týkají časového posunu tras vlaků pro zajištění přípojových vazeb.

Pro zajištění možného přestupu cestujících ve stanici Bohušovice nad Ohří do rychlíku 773 byla poloha ranního vlaku 2333 posunuta na dřívější čas v řádu minut. V Ústeckém kraji pak bude na trati 130 zveřejněno v JŘ zastavování vlaku 6842/3 ve stanicích Kyjice a Třebušice.

Úpravy regionálního spojení na území Karlovarského kraje jsou minimální a týkají se pouze vlaku 17105, jenž bude nově odjíždět z Karlových Varů v 8.49 hod z důvodu zajištění přípoje od vlaku 440 a stanice Žlutice, kde bude zrušen prodej jízdních dokladů.

V Plzeňském kraji se převážná část úprav JŘ týká tratí 183, 185 a 190, kde dochází k vytvoření variantních tras a posunu časů příjezdů a odjezdů, jako například u vlaku 7565, který je nově veden pod číslem 7551 a bude vyjíždět ze Železné Rudy–Alžbětína s pokračováním do Klatov. Tento vlak bude jezdit denně. Vlak 17521 bude jezdit v sobotu, neděli a státem uznané svátky a bude přijíždět do Horažďovic předměstí v trase původního vlaku 7565 v 16.47 hodin.

Změnou v Jihočeském kraji je převážně posun časových poloh vlaků a také změna četnosti jízdy. Tyto úpravy se týkají tratí 190, 193, 194, 197, 200, 220, 225, 226. Na tratích 195, 196, 199 a 200 se u některých vlaků rozšiřují nebo omezují zveřejněné služby.

Bližší podrobnosti naleznou cestující v tištěné změně, která je po předložení kupónu k dispozici ve všech větších železničních stanicích. Aktualizován je i elektronický JŘ na internetových stránkách www.cd.cz.

(Autorka Helena Hašková je zaměstnankyní odboru 7 GŘ ČD, zpracováno s využitím podkladů jednotlivých KCOD.)

HELENA HAŠKOVÁ