IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Platnost od 11.12.2016

IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Co je Integrovaná doprava Plzeňska?

Dojíždíte každý den za prací či do školy? V Plzeňském kraji můžete v našich vlacích využít předplacenou Plzeňskou kartu IDP – Integrované dopravy Plzeňska.

Vlaky ČD zařazené do systému IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Do IDP jsou zařazeny všechny osobní a spěšné vlaky, které jedou na uvedených tratích a které projíždějí územím IDP.

Tratě a úseky zahrnuté do integrovaného systému:

  • trať 160 : Plzeň hl. n. – Horní Hradiště
  • trať 170 : Plzeň hl. n. – Sulislav
  • trať 170 : Plzeň hl. n. – Kařez
  • trať 175 : Rokycany – Nezvěstice
  • trať 176 : Chrást u Plzně – Radnice
  • trať 177 : Pňovany zast. – Pňovany
  • trať 180 : Plzeň hl. n. – Hradec u Stoda
  • trať 181 : Nýřany – Heřmanova Huť
  • trať 183 : Plzeň hl. n. – Borovy
  • trať 190 : Plzeň hl. n. – Ždírec u Plzně

Do systému IDP jsou zařazeny vlaky kategorie R, Rx, Ex, EC na trati 170 v úseku Plzeň – Rokycany (– Kařez, pokud zde vlak zastavuje dle platného jízdního řádu) a rychlíky na trati 183 v úseku Plzeň – Borovy. Rychlíky na ostatních tratích integrovány v systému IDP nejsou. Ve vyjmenovaných úsecích v rámci IDP ve 2. vozové třídě vlaků kategorie R a Ex začleněných do IDP může cestující využívat časové předplatné jízdné aktivované na Plzeňské kartě pouze v případě, že má současně aktivováno časové předplatné jízdné pro všechny tarifní zóny, kterými cestující při své cestě projíždí.

Kombinace aktivované tarifní zóny 001 Plzeň či jiné projížděné tarifní zóny a doplatkového jízdného není v těchto úsecích u těchto kategorií vlaků uznávána jako platný jízdní doklad. V ostatních případech (tj. v autobusech a ve vlacích kategorie Os a Sp) je přípustná kombinace časového předplatného jízdného a doplatkové jízdenky.


Více informací o IDP – Integrovaná doprava Plzeňska najdete na www.poved.cz.