IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Platnost od 1. 1. 2018

IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Co je Integrovaná doprava Plzeňska?

Dojíždíte každý den za prací či do školy? V Plzeňském kraji můžete v našich vlacích využít předplacenou Plzeňskou kartu IDP – Integrované dopravy Plzeňska.

Vlaky ČD zařazené do systému IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Do IDP jsou zařazeny všechny osobní a spěšné vlaky, které jedou na uvedených tratích a které projíždějí územím IDP.

Tratě a úseky zahrnuté do integrovaného systému:

 • trať 160 : Plzeň hl. n. – Žihle
 • trať 162 : Kralovice u Rakovníka - Čistá
 • trať 170 : Plzeň hl. n. – Sulislav
 • trať 170 : Plzeň hl. n. – Kařez
 • trať 175 : Rokycany – Nezvěstice
 • trať 176 : Chrást u Plzně – Radnice
 • trať 177 : Pňovany zast. – Pňovany
 • trať 180 : Plzeň hl. n. – Hradec u Stoda
 • trať 181 : Nýřany – Heřmanova Huť
 • trať 183 : Plzeň hl. n. – Borovy
 • trať 190 : Plzeň hl. n. – Ždírec u Plzně

Do IDP jsou začleněny též vlaky kategorie Rx na trati č. 170 pouze v úseku Plzeň hl. n. – Kařez, na trati č. 183 pouze v úseku Plzeň hl. n. – Borovy.

Na tratích 170 a 183 je jízdné ve vlacích Rx uznáváno takto: na trati č. 183 je jízdné IDP uznáváno do/ze zastávky Borovy i ve vlacích Rx, které zde nezastavují, na trati 170 je uznáváno předplatní jízdné z/do zastávky Kařez jen ve vlacích kategorie Rx, které v zastávce Kařez zastavují.

V uvedených úsecích železničních tratí ve 2. vozové třídě vlaků Rx může cestující využívat časové předplatní jízdné aktivované na Kartě pouze v případě, že má současně aktivováno časové předplatní jízdné pro všechny tarifní zóny, kterými na doklad IDP projíždí.

Kombinace aktivované tarifní zóny 001 Plzeň či jiné projížděné tarifní zóny a doplatkového jízdného není v těchto úsecích u těchto kategorií vlaků uznávána jako platný jízdní doklad. V ostatních případech (tj. v autobusech a ve vlacích kategorie Os a Sp) je přípustná kombinace časového předplatného jízdného a doplatkové jízdenky.


Více informací o IDP – Integrovaná doprava Plzeňska najdete na www.poved.cz.