ID ZK – Integrovaná doprava Zlínského kraje

Platnost od 1. 1. 2021

ZID – Zlínská integrovaná doprava

Co je Integrovaná doprava Zlínského kraje?

Dojíždíte každý den za prací či do školy? Nebo jedete jen na výlet? Ve Zlínském kraji můžete v našich vlacích využít časové nebo jednotlivé jízdenky dle tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK). V Integrované dopravě Zlínského kraje (ID ZK) jsou zahrnuty regionální a dálkové železniční spoje ČD, regionální spoje Arriva vlaky a spoje linkové autobusové dopravy. Městská hromadná doprava není do ID ZK začleněna.

Vlaky ČD zařazené do ID ZK – Integrovaná doprava Zlínského kraje

Do Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK) je zapojena železniční a autobusová doprava na území Zlínského kraje. ID ZK v tuto chvíli nezahrnuje městskou hromadnou dopravu ve městech Zlín a Otrokovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž. 

V ID ZK je Tarif ID ZK uznáván u ČD na osobních a spěšných vlacích na níže uvedených úsecích:

 • trať 280 Lhotka nad Bečvou – Vsetín
 • trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 
 • trať 303 Kojetín – Bezměrov – Hulín – Valašské Meziříčí
 • trať 305 Kroměříž – Zborovice 
 • trať 330 Břest – Nedakonice – Moravský Písek
 • trať 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice 
 • trať 340 Uherské Hradiště – Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou
 • trať 341 Staré Město u Uh. Hradiště – Uherský Brod – Bylnice – Vlárský průsmyk 

Jízdenky ID ZK jsou od 1. 1. 2021 v rámci ID ZK uznávány ve 2. vozové třídě rychlíků a dálkových spojů ve vyjmenovaných linkách v úsecích:

 • linka R13 v úseku Hulín – Staré Město u Uh. Hradiště – Moravský Písek
 • linka R18 v úseku Hulín – Otrokovice – Zlín střed
 • linka R18 v úseku Hulín – Otrokovice – Staré Město u Uh. Hradiště – Luhačovice
 • linka R18 v úseku Hulín – Otrokovice – Staré Město u Uh. Hradiště – Veselí nad Moravou
 • linka Ex2 v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč 

Organizaci a řízení ID ZK zabezpečuje Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED s.r.o.). Více informací o ID ZK najdete na www.koved.cz nebo www.id-zk.cz/tarif

Pozn. Na území Zlínského kraje vedle tarifu ID ZK bude za vymezených podmínek platit souběžně pouze na trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice i Zlínská integrovaná doprava (ZID).
 


ZID – Zlínská integrovaná doprava

Platnost od 15. 12. 2019

ZID – Zlínská integrovaná doprava

Co je Zlínská integrovaná doprava?

Dojíždíte každý den za prací či do školy? Nebo jedete jen na výlet? Ve Zlíně a nejbližším okolí můžete v našich vlacích využít jízdenky pro jednotlivou jízdu i předplatní jízdenky ZID.

Vlaky ČD zařazené do systému ZID – Zlínská integrovaná doprava

Zlínská integrovaná doprava je dopravní systém, který umožňuje cestujícím přepravu v městské hromadné dopravě a vlacích ČD na území města Zlína a v přilehlých vnějších pásmech na jeden přepravní doklad.

České dráhy jsou zastoupeny v ZID osobními vlaky na trati 331 Otrokovice – Vizovice.