Tabulka s významem nejpoužívanějších symbolů

pracovní dny v ČR
neděle a státní svátky v ČR
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
stanice přístupná pro cestující na vozíku, včetně bezbariérově přístupné přepážky pro odbavení a bezbariérového WC
doporučený přestup na jinou trať pěším přechodem mezi stanicemi, číslo přípojné trati uvedeno za značkou, dostupnost do 20 min
návazná autobusová doprava
návazná lodní doprava
tarifní pásmo nebo zóna integrovaného dopravního systému
pohraniční přechodová stanice
příjezd
SuperCity
EuroCity
InterCity
EuroNight
expres
Rx rychlík vyšší kvality
před číslem vlaku - rychlík
spěšný vlak
u vlaků kategorie Sp a Os - ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové třídy
u vlaků kategorie En, R - ve vlaku řazeny k sezení pouze vozy 2. vozové třídy
náhradní autobusová doprava, platí železniční tarif
lůžkový vůz
lehátkový vůz
přímý vůz
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou
restaurační vůz
bistrovůz
občerstvení roznáškovou službou
povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku
v hlavičce vlaku - do označených vozů možno zakoupit místenku
vůz nebo oddíly, vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let
úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity)
úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo
úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo
přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)
přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena
vůz pro přepravu osobních automobilů a motocyklů
samoobslužný způsob odbavování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku pouze dveřmi u stanoviště strojvedoucího
historický vlak
v hlavičce vlaku - vlak v celé trase nečeká na žádné přípoje
před časovými údaji - vlak v příslušné stanici nečeká na žádné přípoje
v hlavičce vlaku – vlak v celé trase čeká na zpožděné přípojné vlaky maximálně 5 minut po svém pravidelném odjezdu
před časovými údaji – vlak v příslušné stanici čeká na zpožděné přípojné vlaky maximálně 5 minut po svém pravidelném odjezdu
před časovými údaji - vlak zastavuje jen pro výstup
před časovými údaji - vlak zastavuje jen pro nástup
před časovými údaji - vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání. Cestující, který chce do vlaku nastoupit je povinen zaujmout na nástupišti takové místo, aby mohl být strojvedoucím vlaku včas spatřen a dávat strojvedoucímu zřetelné znamení (např. zvednutím ruky). Cestující, který chce z vlaku vystoupit, je povinen kladně reagovat na dotaz zaměstnance dopravce ve vlaku nebo obsloužit signalizační zařízení. Pokud soupravu tvoří více vozů a tyto jsou bez signalizačního zařízení, vlak zastaví vždy.
před časovými údaji - vlak jede jen v určeném období nebo v určených dnech
uprostřed vlakového sloupce - vlak jede po jiné trati
uprostřed vlakového sloupce - vlak stanicí projíždí
uprostřed vlakového sloupce - vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících (tj. i před uvedeným časovým údajem příjezdu vlaku )
ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V
tichý oddíl
dámský oddíl (oddíl pro samostatně cestující ženy)
možnost bezdrátového připojení k internetu
palubní portál
upozornění na výluku nebo mimořádnost na trati