nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Právo z přepravní smlouvy při cestách po ČR

Platnost od 1. 1. 2021

Právo z přepravní smlouvy při cestách po ČR

Co je právo z přepravní smlouvy?

Nastoupením do vlaku ČD dojde k uzavření přepravní smlouvy mezi vámi a Českými drahami. České dráhy se tak zavazují přepravit vás do cílové stanice v souladu se zakoupenou jízdenkou a vy souhlasíte s přepravními podmínkami. Pokud chcete vrátit nebo reklamovat jízdenku dle tarifu ČD, uplatníte své právo z přepravní smlouvy.

Přepravní smlouva

Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění:

  • pokud cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vlaku nebo autobusu, ve kterém platí jízdní doklady ČD
  • pokud cestující nastoupí do vlaku bez platného jízdního dokladu a jízdné bezodkladně zaplatí u pověřeného zaměstnance ČD (např. u průvodčího, u strojvedoucího na tratích se samoobslužným způsobem odbavení apod.)

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vznikne mezi ČD a cestujícím závazkový právní vztah a cestující vyjadřuje souhlas s přepravními podmínkami vyhlášenými ve Smluvních přepravních podmínkách Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO), tarifními podmínkami vyhlášenými v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (TR 10) nebo zveřejněnými ve vyhlášce Přepravního a tarifního věstníku (PTV), nebo s Pravidly pro nákup v e-shop ČD a Pravidly a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD (služba TeleTiket).

Čím se řídímeČím se řídíme

Uplatnění práva z přepravní smlouvy

  • Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodů na straně cestujícího
  • Uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodů a překážek, které nejsou na straně cestujícího

Právo z přepravní smlouvy můžete uplatnit u kterékoliv pokladní přepážky nebo na své náklady písemným podáním na adrese: České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. V případě převzetí originálů předmětných jízdních dokladů obdrží cestující potvrzení. U jízdenek zakoupených v e-shopu ČD, mobilním webu ČD nebo mobilní aplikaci Můj vlak můžete právo z přepravní smlouvy uplatnit přímo v e-shopumobilním webu.

 


Úvod Typy jízdenek Odškodnění, reklamace a výměny