Úvod / Volný čas / Vlakem za zážitky / Tři atraktivní expozice Muzea Kouřimska

Tři atraktivní expozice Muzea Kouřimska

Datum a čas konání:

  • Kouřim, od 1. 1. 2014 0:00 do 1. 1. 2024 0:00

Kromě skanzenu s lidovou architekturou stojí v Kouřimi za návštěvu i Muzeum Kouřimska. K prohlídce nabízí tři zajímavé expozice o historii města a okolí a s průvodcem muzea si můžete projít i kostel sv. Štěpána.

Naplánovat cestu vlakem

Nejbližší železniční stanice: Kouřim

Kouřim je ideálním místem pro jednodenní výlet. Za návštěvu rozhodně stojí Muzeum Kouřimska, které sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce tři atraktivní expozice.

První expozice Staroslovanská Kouřim je zaměřena na prezentování unikátních archeologických nálezů ze slovanského hradiště Stará Kouřim. Návštěvník se zde může díky trojrozměrným modelům seznámit s vývojem hradiště od jeho vzniku až do 10. století, kdy bylo opuštěno a nahrazeno novým opevněním na ostrožně sv. Jiří. Kromě keramiky jsou k vidění hrobové nálezy vyzvednuté na knížecím pohřebišti v blízkosti jezírka Libuše – především zbraně a šperky ovlivněné tehdejší evropskou módou.

Druhá expozice Středověká Kouřim a Kouřimsko představuje vývoj města a jeho okolí ve středověku. Interiéry místností se stylizovanými architektonickými prvky posilují dojem, že se skutečně nacházíte v dobách dávno minulých. Začátek je věnován období raného středověku (od konce 10. století do roku 1250). Dokladem této doby jsou vystavené předměty denní potřeby objevené při archeologických výzkumech – keramika, železné a kostěné nástroje, mince, obchodní vážky atd. Součástí expozice jsou i fotografie s ukázkami dobové architektury, model kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem nebo kopie plastiky "kouřimských lvů", která snad původně byla součástí kazatelny nebo křtitelnice. Druhá část expozice je věnována vzniku a rozvoji královského města Kouřim (1250 až 1450). Dominantou výstavního sálu je interaktivní model středověké Kouřimi v podobě kolem roku 1400. Vystavené exponáty znatelně ukazují rozdíly mezi jednotlivými sociálními vrstvami – venkov, město, šlechta a církev. Návštěvníka zaujmou hlavně keramické kachle, skleněné číše a poháry, fragmenty architektonických článků a především kopie dnes již nezvěstné madony z kostela v Tismicích.

Třetí expozice Historická Kouřim a Kouřimský kraj se zabývá dějinami kraje a města od 16. století do poloviny 19. století. Její autoři se pokusili netradiční formou instalace zobrazit a popsat v obecnější i konkrétnější rovině historický vývoj regionu v různých společenských vrstvách (město, církev a šlechta) a pomocí architektonických a výtvarných prvků podtrhnout dojem z vnímání interiérů. Velký důraz je kladen především na exponáty, které pocházejí výhradně ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně, Muzea Kouřimska a jeho dalších poboček. Tématicky, chronologicky i prostorově se expozice člení na tři části – renesanci a raný barok, období vrcholného baroka a 1. polovinu 19. století. Nechybí ani stylizovaný měšťanský interiér 1. poloviny 19. století, vybavený originálním nábytkem a dalšími umělecko-řemeslnými předměty a obrazy, dokumentujícími nejen vkus a dobový styl bydlení, ale i řemeslnou zručnost našich předků.

Muzeum zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony.

V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Celoročně se zde odehrává mnoho národopisných pořadů s bohatým doprovodným programem vhodným pro rodiče s dětmi.

Do Kouřimi se mohli první cestující svézt vlakem 25. října roku 1881, kdy byla zprovozněna trať Pečky – Kouřim (v jízdním řádu č. 012). Kvůli poškození trati povodní je na ní v současné době výluka a po dobu této výluky zajišťuje přepravu cestujících náhradní autobusová doprava. 

Tento výlet je autentických zážitkem turisty ze stránek www.turistika.cz

Související stránky

Doporučené obchodní nabídky:

Hodnocení uživatelů
Líbí
Líbí: 2
Nelíbí: 1
Nelíbí
Partneři


 

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store