Úvod / Volný čas / Vlakem za zážitky / Za barokními památkami Jihomoravského kraje I.

Za barokními památkami Jihomoravského kraje I.

Datum a čas konání:

Na jihu Moravy se nachází nespočet památek. Za těmi barokními se můžete vydat třeba do Valtic, Mikulova nebo Křtin. Na výlet do minulosti se svezte vlaky ČD, v nichž lze přepravit i jízdní kola.

Naplánovat cestu vlakem

:

Mikulov

 • Loreta a kostel sv. Anny – nejstarší "loretánská chýše" v českých zemích se začala stavět roku 1624 v Mikulově na popud kardinála Františka Dietrichštejna. Založena byla vedle kapucínského kláštera z roku 1612 a v letech 1639–1656 obestavěna kostelem sv. Anny. Svatá chýše byla umístěna uprostřed hlavní lodi. Souběžně byla budována pohřební kaple Březnických z Náchoda u severní zdi a sakristie s klenotnicí v patře na jižní straně. K jihozápadní straně svatyně byla přistavěna pohřební kaple Dietrichštejnů, dnešní sakristie.  Dvouvěžové průčelí pochází z let 1701–1706, zřejmě podle projektu J. B. Fischera z Erlachu. Projektantem chýše byl nejvýraznější architekt moravského manýrismu Giovanni Giacomo Tencalla. Po požáru roku 1784 byl areál až v polovině 19. století upraven na rodovou hrobku Dietrichštejnů. V 90. letech 20. století byl areál náročně rekonstruován.
 • Svatý kopeček – výrazná dominanta Mikulova, která je chráněnou přírodní rezervací. Jedná se o vápencový vrchol (363 m) a objevíte zde pozoruhodný soubor sakrálních staveb, mezi nimiž vyniká barokní poutní kaple sv. Šebestiána z let 1672-1679 na místě starší morové kaple zničené v roce 1663 požárem. Centrální svatyně byla zbudována na půdorysu rovnoramenného kříže, u východního ramene je čtyřboká sakristie z roku 1714. Čela všech ramen zakončují trojúhelné štíty, nároží člení pilastry. Nad středem stavby vyrůstá osmiboký tambur s kupolí. Kaple byla zrušena za josefínských reforem a obnovena v roce 1863 při příležitosti 1 000 výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Krásné výhledy na město, Pavlovské vrchy i do Rakouska.
 • Výlet – Mikulov-Svatý kopeček
 • Výlet – Do Mikulova za památkami a vínem
 • Železniční stanice Mikulov na Moravě, trať č. 246 z Břeclavi do Znojma.
 • Od železniční stanice k Loretě po modře značené stezce a dále na náměstí – 1,5 km.

Křtiny

 • Poutní kostel Jména Panny Marie – velkolepý barokní poutní chrám podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, jednu z jeho nejkrásnějších staveb. Stavitelem byl František Antonín Ritz a chrám byl dokončen mnoho let po Santiniho smrti. Autorem úprav by možná mohl být Christian Alexandr Oedtl. Původně zde stály dva gotické kostely - český (se "zázračnou" sochou Madony, pocházející z doby kolem roku 1340) ze 13. století a německý z 15. století. Oba byly vydrancovány za 30. leté války nakonec na začátku 18. století zbořeny. Poté byla postavena rezidence, která se stala sídlem obnoveného premonstránského probošství, označované také za zámek, po roce 1864 zvýšená o patro. Nahrazeny byly i oba kostely. Nejprve byla roku 1718 postavena centrální kaple sv. Anny s ambitem na místě německé svatyně, stavba samotného chrámu byla zahájena až od deset let později. Na půdorysu řeckého kříže navrhl architekt kompozici pěti prostorů připojených složitými průniky k centrálnímu sálu zaklenutému kupolí. Zvonice je neobvykle představena před průčelí v ose. Výzdoba pokračovala až do roku 1771, již v pozdně barokním duchu. Chrám je 65 metrů dlouhý, vysoký a široký je 35 metrů, má 73 metrů vysokou věž a více než 30 oken. K hlavnímu vchodu chrámu stoupá od silnice mohutné dvouramenné schodiště.
 • Další informace najdete na www.krtiny.cz.
 • Železniční stanice Adamov zastávka, trať č. 260 z Prahy do Brna.
 • Od železniční stanice pěšky – 8,7 km, na jízdním kole – 11,8 km.

Valtice

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie – patří k nejvýznamnějším památkám moravského baroka, jeho stavba byla projektována už od roku 1602. Samotná stavba však započala až roku 1631 a vedl ji podle vlastního projektu Giovanni Giacomo Tencalla. Některé části ještě nesou známky manýrismu. Po zřícení klenby roku 1638 převzali stavbu Giovanni Tencalla a Andrea (Ondřej) Erna, na projektu se také podílel J. Carlone. Monumentální průčelí však vzniklo až v poslední fázi výstavby po roce 1654. Kostel byl vybudovaný na místě starší svatyně. Chrám je dlouhý 48 metrů, široký 28 metrů a vysoký 34 metrů. Jednolodní stavba má pravoúhlé ukončené kněžiště. Loď je zaklenuta dvěma poli valené klenby. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií Rubensova originálu (někde se tvrdí, že to je originál), ze stejné dílny pocházejí i další díla – Nejsv. Trojice, Klanění svatých tří králů, Obřezání Páně. Nádherná je štuková výzdoba. V roce 1992 byly na věž umístěny dva nové zvony – mají symbolizovat umístění mezi českým obyvatelstvem z Valtic a původními německými občany, odsunutými po 2. světové válce do Rakouska. Původní zvon z roku 1618 si můžete prohlédnout na chodbě valtického zámku.
 • Zajímavost – v kostele jsou umístěny Henckeovy barokní varhany.
 • Zámek – jedna z největších a nejvýznamnějších staveb světského baroka na Moravě. Vybudován byl na konci 17. a v první polovině 18. století na místě hradu z 12. století, později manýristického zámku. Na jeho projektu a budování se podílelo hned několik špičkových architektů, také vnitřní výzdoba byla dílem předních soudobých malířů a sochařů. Rozlehlý areál se směrem k městu otevírá čestným dvorem, jehož monumentální čelní strana s nevysokou hranolovou věží obsahuje starší stavební části včetně pozůstatků bývalého hradu. Na opačné straně navazují další tři barokní křídla, obklopující čtvercové nádvoří. Uvnitř zámku jsou desítky skvostně vyzdobených komnat a sálů s barokním a rokokovým zařízením.
 • Další nformace o zámku najdete na www.zamek-valtice.cz.
 • Výlet – Valtice-hlavní město vína
 • Železniční stanice Valtice město, trať č. 246 z Břeclavi do Znojma.
 • Od železniční stanice po červené značce – 1 km.

Foto: © Lukas Blazek / Dreamstime.com

Doporučené obchodní nabídky:

Hodnocení uživatelů
Líbí
Líbí: 0
Nelíbí: 0
Nelíbí

 

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store