Úvod / Volný čas / Vlakem za zážitky / Výlet do Bezručova údolí

Výlet do Bezručova údolí

Datum a čas konání:

  • Hora Sv. Šebestiána, od 1. 1. 2010 17:04 do 1. 1. 2020 17:04

Vypravte se na výlet za stopami medvědů v okolí Chomutova, konkrétně u Hory Sv. Šebestiána (někde uváděno Šebastian).

Naplánovat cestu vlakem

Nejbližší železniční stanice: Nová Ves u Křimova

Stanice leží na tratích: 137

Nedaleko železniční zastávky je rozcestí značených cest. Červená turistická značka vás přes Horu Sv. Šebestiána dovede do Bezručova údolí.

Kdysi v okolí probíhala mohutná těžba, což dosvědčují zbytky důlních děl. Dnes jsou některé jámy překryty betonovými deskami či plotnami. Protože existuje nebezpečí propadu do štol, nechoďte mimo cesty.

Na údolí je dodnes znát, že tu byl rybník s náhonem na mlýn či hamr. Uvidíte impozantní zbytky kdysi mohutného železničního mostu, přes který vedla trať z Křímova do Německa. Jde o krásnou kamenickou práci z čistě otesaných  mohutných kvádrů.

Most je krásnou  romantickou dominantou údolí. Celá trať byla zrušena koncem 70. let a v polovině 80. let byl po několika neúspěšných pokusech odpálen středový pilíř mostu. Chybějící přemostění údolí dnes bohužel nedovoluje vybudovat jistě zajímavou cyklostezku. Pro zajímavost - německá strana byla nadšenci zprovozněna (více informací najdete zde). 

Podejdeme most a sledujeme tok Chomutovky po pravé straně. Údolí se stává hlubším a romantičtějším. Mineme odbočku na rybníky. Po levé straně nás zaujme pěkná udržovaná studánka.  Potok Chomutovky začíná nabývat na síle a brzy uvidíme Bezručovský vodopádek.

Cesta se mírně točí a okolo nás začínají vyrůstat skalky. Poté uvidíme největší skálu - Medvědí kámen (neplést si s Medvědím kamenem u Rudolic). Na skálu se dostaneme přes můstek a výšlapem obloukem do stráně. Vyhlídka stojí za námahu.

Zpět ale na trasu. Dostaneme se až k hájence Tišina. Je tu sezení - místo pro odpočinek a svačinu. Za domkem je neznatelná pěšina vzhůru. My se po ní vydáme a cca po 300 m dojdeme k Velkému medvědímu vodopádu. Na místě lze najít zbytky po přechodu přes vodopád. Dnes musíme pracně vylézt do svahu či ho obejít hustým lesním porostem, abychom ho viděli celý.

Vodopád vypadá jako tobogán. Ten, kdo se nebojí námahy a nějakého podrápání od větví, může vylézt proti toku Medvědího potoka. Pokud bude pokračovat stále proti potoku dojde až na silničku s červeným značením vedoucí k výše zmiňovaným rybníkům a vrátit se na Horu Sv. Šebestiána nebo na Zákoutí.

Opravdový rover po prohlídce obou vodopádů objeví po pravé straně starou kamennou cestu a nad ní krásnou Rysí skálu s zajímavým místem pro přenocování těsně pod vrcholem s nedalekým čistým pramenem. Jde o horolezecký terén malé obtížnosti (horolezci mají pro skály jiné názvy). Místo je rejdištěm jezevců, a v noci tu proto docela ,,straší".

Nazpátek se můžeme vydat směr po toku dolů do Chomutova okolo 1., 2., 3. mlýna. Cesta už ale není zajímavá a je poměrně dlouhá a po asfaltce. Mineme Dietrovu vodní štolu - zajímavé vodní dílo z konce 19.stol. (stavěli Italové), převádí vody kvůli čištění pstruhového potoka od výluhů rašeliny.

Od 2. mlýna vede cesta lesem vpravo - je docela hezká a příjemnější než vybudovaná cyklostezka. Jde se místy po můstkách a skalní pěšině. Minete zbytky staré tvrze Hausberk (odbočka tam se jde do svahu podél malinkého potůčku). 

Před Chomutovem se nachází technická památka Akvadukt, která vede vodu až z Ohře.V Bezručově údolí jsou celkem tři vodopády - Velký medvědí, Malý Medvědí (oba u Tišiny) a Bezručovský nedaleko železničního mostu. Dole nedaleko 3. mlýna je ještě umělý vodopád vodního díla.

Přímo naproti Rysí skále objevíte krásnou skálu s úchvatnou vyhlídkou do téměř celého Bezručova údolí. Je tvořena převisem a jedním kamenným sloupcem. Nástup doporučujeme po první větší cestě vlevo od výše zmiňované studánky. Cesta sice končí poté v lese na svahu, ale jdete okolo posedu po vrcholové vrstevnici směrem k vodopádu. Trochu nepříjemný je pak sestup k vodopádu, ale dá se to zvládnout (nevhodné pro starší lidi a malé děti; lano je dobré).

Pro hledače GPS schránek –  po trase lze získat čtyři schránky.

Tento výlet vychází z autentického zážitku turisty Karla Boháčka ze stránek www.turistika.cz.

Fotografie od Daniely Endrštové ze stránek www.turistika.cz.

Doporučené obchodní nabídky:

Hodnocení uživatelů
Líbí
Líbí: 24
Nelíbí: 12
Nelíbí
Partneři


 

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store