Přehled kontaktů

KONTAKT PRO ŠKOLY

Darina Mondočková (724 645 898)

ČÉDÉS

Věra Nadějová (725 507 790)

NÁBOR, PRAXE A ODBORNÉ VÝCVIKY:

PRAHA

Nicol Grubauerová (722 980 013)

STŘED

Martina Václavková (722 980 618)

ZÁPAD

Martina Vaňková (722 980 691)

VÝCHOD

Iveta Slaninová (725 576 807)