nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Ochrana osobních údajů - GDPR

Zpracovatelé osobních údajů (286 kB)

Podmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drahPodmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drah

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD KreditPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Kredit

Podmínky ochrany osobních údajů držitele In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In KartyPodmínky ochrany osobních údajů držitele virtuální In Karty

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD BodyPodmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Body

Podmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registracePodmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu ČD bez registrace

Podmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiketPodmínky ochrany osobních údajů služby TeleTiket

Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"Podmínky ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám"

Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Podmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKEPodmínky ochrany osobních údajů služby ČD BIKE

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupinPodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava skupin

Podmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientacePodmínky ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Podmínky ochrany osobních údajů získaných kamerovým systémemPodmínky ochrany osobních údajů získaných kamerovým systémem

Podmínky ochrany osobních údajů mezinárodních jízdních dokladůPodmínky ochrany osobních údajů mezinárodních jízdních dokladů


Zákaznická Privacy Policy

Základní informace o zpracování vašich osobních údajů

Co naleznete v Zákaznické Privacy Policy?

Zákaznická Privacy Policy je dokument určený pro všechny naše zákazníky. V zákaznické Privacy Policy naleznete všechny relevantní informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s jednotlivými službami, které vám, jakožto zákazníkům ČD, poskytujeme.

V Zákaznické Privacy Policy se dozvíte:

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Jak se na nás můžete obrátit?

Čím se při zpracování osobních údajů řídíme?

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Komu vaše osobní údaje předáváme?

Jaká jsou vaše práva?

Kde můžete svá práva uplatnit?

Jaké budou důsledky úspěšného uplatnění vašich práv?

Kdy může být vaše žádost odmítnuta či zpoplatněna?


Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.


Jak se na nás můžete obrátit?

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na e-mailové adrese dpo@cd.cz.

V případě, že chcete uplatnit svá práva, která vám dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náleží, můžete tak učinit způsoby uvedenými v kapitole Kde můžete svá práva uplatnit?


Čím se při zpracování osobních údajů řídíme?

Vaše osobní údaje jsou ze strany ČD zpracovávány pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy. Totéž platí i pro zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny ČD. 

Další podrobnosti zpracování osobních údajů se řídí dokumenty ČD vždy v závislosti na vámi zvolené službě. 

E-shop

Kompletní podmínky nákupu v e-shopu jsou upraveny v Pravidlech pro nákup v e-shopu ČD.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem na e-shopu bez registrace naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro e-shop bez registrace.

Uživatelský účet na portálu osobní přepravy ČD

Kompletní podmínky provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah jsou upraveny v Podmínkách provozu při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s..

Podrobné informace o zpracování osobních údajů při využívání portálu osobní přepravy Českých drah naleznete v Podmínky ochrany osobních údajů uživatelského účtu na portálu osobní přepravy Českých drah.

ČD Body

Kompletní podmínky využívání služby ČD Body jsou upraveny v Pravidlech věrnostního programu ČD Body.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním věrnostního programu ČD Body naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro věrnostní program ČD Body

ČD Kredit

Kompletní podmínky využívání služby ČD Body jsou upraveny v Obchodních podmínkách pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním věrnostního programu ČD Body naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro platební prostředek ČD Kredit

In Karta e-shop

Kompletní podmínky pro vydávání a používání In Karty jsou upraveny v Podmínkách pro vydávání a používání In Karty.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním a používáním In Karty naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro In Kartu

Virtuální In Karta

Kompletní podmínky pro vydávání a používání In Karty jsou upraveny v Podmínkách In Karty v mobilním telefonu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním a používáním In Karty naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro Virtuální In Kartu

TeleTiket

Kompletní podmínky provozu služby TeleTiket jsou upraveny v Pravidlech a podmínkách telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - služba TeleTiket.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou TeleTiket naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro službu TeleTiket

E-shop ČD firmám

Kompletní podmínky provozu služby e-shop ČD firmám jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách e-shop ČD k programu „ČD Firmám“.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou e-shop ČD firmám naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů k programu "ČD Firmám".

ČD Bike

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou ČD Bike naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro službu ČD Bike.

Soutěž „Dotazník ČD Bike“

Kompletní pravidla soutěže „Dotazník ČD Bike“ naleznete v Pravidlech soutěže „Dotazník ČD Bike“

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou ČD Bike naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů soutěže „Dotazník ČD Bike“.

Přeprava skupin

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Přeprava skupin naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů – Přeprava skupin.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Šetření v případě oznámení újmy na zdraví cestujícího během přepravy

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s šetřením nahlášených újem na zdraví cestujících během přepravy naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů – Šetření v případě oznámení újmy na zdraví cestujícího během přepravy.


Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě legitimních účelů a právních titulů předpokládaných právními předpisy. Konkrétní účel a právní titul zpracování závisí vždy na službě, kterou se rozhodnete využívat.

E-shop

Údaje: jméno, příjmení, e-mail, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, číslo mobilního telefonu (pouze v případě, když jej sami vyplníte na Portálu) zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů (vyplývá z příslušných Tarifů a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu)

… abychom splnili naše povinnosti z přepravní smlouvy

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka
 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

Uživatelský účet na portálu osobní přepravy ČD

Údaje: jméno, příjmení, e-mail, heslo, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, a

případné další údaje v závislosti na vašem nastavení služeb a aplikací: číslo mobilního telefonu, číslo průkazu, číslo registrované In Karty, údaje o obchodní společnosti zákazníka (firma, adresa, telefonní číslo), místní a časové preference výluk vlaků, údaje o příjemci služby ČD Kurýr (jméno a příjmení nebo firma, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, kód banky, variabilní symbol)

zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • zajištění a poskytování vybraných služeb a aplikací Portálu
 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů (vyplývá z příslušných Tarifů a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o využívání Portálu a přepravní smlouvy

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka
 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

 • ochrany Portálu, zájmů a majetku ČD
 • zlepšování poskytovaných služeb a aplikací Portálu
 • provádění marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování následné marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobenou zákazníkovi zejména podle věku a nákupní historie zákazníka. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom Vám mohli poskytnout vždy nejvíce přívětivou podobu webu nebo mobilní aplikace

… abychom mohli upravit nabídku vlakových spojů podle oblíbenosti apod.

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky a slevy odpovídající konkrétnímu zákazníkovi,
např. studentům akce přes letní prázdniny apod.

(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem a můžeme jej provádět i bez Vašeho výslovného souhlasu)

SOUHLAS

Některé další údaje: využití jízdních dokladů v konkrétním vlakovém spoji a časové a místní detaily tohoto spoje včetně údaje o kontrole jízdního dokladu a údaje o zvolené třídě, považujeme za citlivé, a proto je zpracováváme pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto účelům:

 • marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování marketingové a obchodní strategie

 

 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi, a to díky údajům o cestovním chování nad rámec základních údajů ve spojení s nimi. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli zasílat pouze obchodní nabídky a slevy přizpůsobené Vašim předchozím cestovním preferencím a ušetřili Vás nabídek, které pro Vás s největší pravděpodobností nejsou nikterak zajímavé

ČD Body

Údaje, které jste uvedli již při registraci na Portálu: jméno, příjmení, e-mail, heslo, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, a

případné další údaje v závislosti na Vašem nastavení služeb a aplikací na Portálu: číslo mobilního telefonu, číslo průkazu, číslo registrované In Karty, údaje o obchodní společnosti zákazníka (firma, adresa, telefonní číslo), místní a časové preference výluk vlaků, údaje v souvislosti s aktivací věrnostního programu ČD Body (věkové rozhraní, datum narození, sociodemografická data, telefonní číslo)

zpracováváme spolu s údaji: podrobnosti čerpání výhod věrnostního programu ČD Body výhradně k těmto účelům:

 • poskytování odměn věrným zákazníkům ČD
 • zvyšování kvality v oblasti poskytovaných služeb ČD

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o účasti ve věrnostním programu ČD Body

SOUHLAS

Některé další údaje: využití jízdních dokladů v konkrétním vlakovém spoji a časové a místní detaily tohoto spoje včetně údaje o kontrole jízdního dokladu a údaje o zvolené třídě, považujeme za citlivé, a proto je zpracováváme pouze, pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto účelům:

 • marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování marketingové a obchodní strategie

 

 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi, a to díky údajům o cestovním chování nad rámec základních údajů ve spojení s nimi. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli zasílat pouze obchodní nabídky a slevy přizpůsobené Vašim předchozím cestovním preferencím a ušetřili Vás nabídek, které pro Vás s největší pravděpodobností nejsou nikterak zajímavé

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, je tedy pouze na Vašem uvážení, zda nám za slevu v podobě nasbíraných věrnostních bodů poskytnete své osobní údaje nebo zda budete využívat našich služeb bez omezení, ovšem bez možnosti využívání výhod nabízených v tomto programu. V případě, že si nepřejete souhlas udělit, nemůžete se účastnit věrnostního programu ČD Body.

ČD Kredit

Údaje, které jste uvedli již při registraci na Portálu: jméno, příjmení, e-mail, heslo, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, a

případné další údaje v závislosti na Vašem nastavení služeb a aplikací na Portálu: číslo mobilního telefonu, číslo průkazu, odpovědi na kontrolní otázky pro odblokování ČD Kredit, číslo registrované In Karty, údaje o obchodní společnosti zákazníka (firma, adresa, telefonní číslo), místní a časové preference výluk vlaků

zpracováváme spolu s údaji: PIN pro ověřování plateb, odpovědi na kontrolní otázky, zákaznické číslo účtu ČD Kredit, disponibilní zůstatek účtu ČD Kredit, přehled transakcí účtu ČD Kredit, výhradně k těmto účelům:

 • skládání záloh (předplatného) na budoucí nákupy produktů a služeb ČD a jejich realizace
 • uplatnění práv zákazníka, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o zřízení a používání účtu ČD Kredit

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka
 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

In Karta

Údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, bydliště, fotografie, podpis, e-mail, telefonní číslo, číslo In Karty, číslo čipu In Karty, typ zakoupené aplikace, úkony provedené ohledně In Karty, zejména její blokace, změna aplikace, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, u dětí do 15 let navíc i jméno, příjmení, datum narození a adresa zákonného zástupce, zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • vydání In Karty a správy jejího životního cyklu, správy aplikací na In Kartě
 • využívání služeb a produktů zpřístupněných držiteli In Karty
 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů (vyplývá z příslušných Tarifů a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu)
 • používání In Karty jako elektronického platebního prostředku
 • ochrany zákazníků před chybou ze strany ČD, tj. před nespolehlivostí média, technologie zápisu a před chybou systému
 • zasílání informací o blížícím se konci platnosti In Karty nebo zakoupených aplikací
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu)

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o vydání a používání In Karty

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

 • provádění marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování následné marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobenou zákazníkovi zejména podle věku a nákupní historie zákazníka. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli upravit nabídku vlakových spojů podle oblíbenosti apod.

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky a slevy odpovídající konkrétnímu zákazníkovi,
např. studentům akce přes letní prázdniny apod.

(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem a můžeme jej provádět i bez Vašeho výslovného souhlasu)

SOUHLAS

Některé další údaje: využití jízdních dokladů v konkrétním vlakovém spoji a časové a místní detaily tohoto spoje včetně údaje o kontrole jízdního dokladu a údaje o zvolené třídě, považujeme za citlivé, a proto je zpracováváme pouze, pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto účelům:

 • marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování marketingové a obchodní strategie

 

 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi, a to díky údajům o cestovním chování nad rámec základních údajů ve spojení s nimi. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli zasílat pouze obchodní nabídky a slevy přizpůsobené Vašim předchozím cestovním preferencím a ušetřili Vás nabídek, které pro Vás s největší pravděpodobností nejsou nikterak zajímavé

In Karta virtuální

Údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, bydliště, fotografie, podpis, e-mail, telefonní číslo, číslo In Karty, číslo čipu In Karty, typ zakoupené aplikace, úkony provedené ohledně In Karty, zejména její blokace, změna aplikace, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, u dětí do 15 let navíc i jméno, příjmení, datum narození a adresa zákonného zástupce, zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • vydání Virtuální In Karty a správy jejího životního cyklu, správy aplikací na Virtuální In Kartě
 • využívání služeb a produktů zpřístupněných držiteli Virtuální In Karty
 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů (vyplývá z příslušných Tarifů a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu)
 • zasílání informací o blížícím se konci zakoupených aplikací
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu)

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o vydání a používání In Karty

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

 • provádění marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování následné marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobenou zákazníkovi zejména podle věku a nákupní historie zákazníka. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli upravit nabídku vlakových spojů podle oblíbenosti apod.

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky a slevy odpovídající konkrétnímu zákazníkovi,
např. studentům akce přes letní prázdniny apod.

(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem a můžeme jej provádět i bez Vašeho výslovného souhlasu)

SOUHLAS

Některé další údaje: využití jízdních dokladů v konkrétním vlakovém spoji a časové a místní detaily tohoto spoje včetně údaje o kontrole jízdního dokladu a údaje o zvolené třídě, považujeme za citlivé, a proto je zpracováváme pouze, pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto účelům:

 • marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování marketingové a obchodní strategie

 

 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi, a to díky údajům o cestovním chování nad rámec základních údajů ve spojení s nimi. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli zasílat pouze obchodní nabídky a slevy přizpůsobené Vašim předchozím cestovním preferencím a ušetřili Vás nabídek, které pro Vás s největší pravděpodobností nejsou nikterak zajímavé

TeleTiket

Údaje, které jste o sobě uvedli v telefonické objednávce: jméno, příjmení, e-mail, číslo platební karty, platnost platební karty, zvukový záznam telefonického hovoru (bez údajů o platební kartě)

spolu s údaji osoby, které je eTiket kupován: jméno, příjmení, e-mail

zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • zajištění a poskytování telefonického prodeje dokladů eTiket
 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů (vyplývá z příslušných Tarifů a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o využívání TELETIKET a přepravní smlouvy

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka
 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

 • zlepšování poskytovaných služeb prodeje dokladů eTiket
 • provádění marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování následné marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobenou zákazníkovi zejména podle věku a nákupní historie zákazníka. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom Vám mohli poskytnout vždy nejvíce přívětivou podobu telefonického prodeje

… abychom mohli upravit nabídku vlakových spojů podle oblíbenosti apod.

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky a slevy odpovídající konkrétnímu zákazníkovi,
např. studentům akce přes letní prázdniny apod.

(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem a můžeme jej provádět i bez Vašeho výslovného souhlasu)

E-shop ČD firmám

Údaje, které jste uvedli již při registraci na Portálu (pouze podnikající fyzická osoba): jméno, příjmení, e-mail, heslo, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, a

případné další údaje v závislosti na Vašem nastavení služeb a aplikací na Portálu: číslo mobilního telefonu, číslo průkazu, číslo registrované In Karty, údaje o podnikání zákazníka (firma, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, faxové číslo), místní a časové preference výluk vlaků

spolu s údaji osoby, pro kterou podnikající zákazník kupuje u ČD produkt nebo službu: jméno, příjmení, číslo průkazu, e-mail zaměstnance zákazníka nebo jiné osoby v obdobném vztahu k zákazníkovi; a údaji kontaktní osoby zákazníka: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození

zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • zajištění a poskytování vybraných služeb a aplikací Portálu
 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů (vyplývá z příslušných Tarifů a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu)

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o využívání programu ČD firmám a přepravní smlouvy

 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka
 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

 • ochrany Portálu, zájmů a majetku ČD
 • zlepšování poskytovaných služeb a aplikací Portálu
 • provádění marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování následné marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobenou zákazníkovi zejména podle věku a nákupní historie zákazníka. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom Vám mohli poskytnout vždy nejvíce přívětivou podobu webu nebo mobilní aplikace

… abychom mohli upravit nabídku vlakových spojů podle oblíbenosti apod.

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky a slevy odpovídající konkrétnímu zákazníkovi,
např. studentům akce přes letní prázdniny apod.

(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem a můžeme jej provádět i bez Vašeho výslovného souhlasu)

SOUHLAS

Tyto údaje: využití jízdních dokladů v konkrétním vlakovém spoji a časové a místní detaily tohoto spoje včetně údaje o kontrole jízdního dokladu a údaje o zvolené třídě zpracováváme, pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto k účelům (pouze podnikající fyzická osoba):

 • marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi, a to díky údajům o cestovním chování nad rámec základních údajů ve spojení s nimi. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli zasílat pouze obchodní nabídky a slevy přizpůsobené Vašim předchozím cestovním preferencím a ušetřili Vás nabídek, které pro Vás s největší pravděpodobností nejsou nikterak zajímavé

ČD Bike

Osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo mobilního telefonu, zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • pronajmutí jízdního kola s příslušenstvím a případně též cyklistické přilby

… abychom splnili naše povinnosti z nájemní smlouvy

 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

… abychom splnili naše povinnosti z právních předpisů

Soutěž „Dotazník ČD Bike“

Tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození, frekvence vypůjčení kol ČD, zdroj informace o půjčovnách kol, informace o využití druhu dopravního prostředku do místa půjčovny kol (včetně druhu jízdného a názvu stanice), údaj o spokojenosti zákazníka se službami ČD BIKE, cestovní chování v průběhu vypůjčení kol ČD, údaj o zájmu o otevření další půjčovny kol, zpracováváme výhradně k tomuto účelu:

 • účast v soutěži „Dotazník ČD BIKE“ - vedení evidence, výběr výherců a předání výhry v rámci soutěže „Dotazník ČD BIKE“

… abychom splnili naše smluvní povinnosti k soutěži „Dotazník ČD BIKE“

Tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, rok narození, zpracováváme k tomuto účelu:

 • provádění marketingových průzkumů a statistik

… abychom mohli upravit nabídku půjčovny jízdních kol podle oblíbenosti apod.

(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem)

Tyto údaje: e-mailová adresa, zpracováváme k tomuto účelu:

 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky, slevy apod.

 (dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem)

Zasílání obchodních nabídek můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím linku v každém e-mailu nebo zaškrtnutím příslušné možnosti již při sběru údaje o vaší e-mailové adrese.

Přeprava skupin

Tyto údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail zpracováváme výhradně k tomuto účelu:

 • Zajištění přepravy skupiny (včetně zajištění míst) dle požadavku objednavatele

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o přepravě

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem ČD. Bez poskytnutí osobních údajů nemohou ČD poskytnout poptávanou službu.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, informace o omezené schopnosti pohybu a orientace, informace o používání elektrického anebo mechanického ortopedického vozíku zpracováváme k tomuto účelu:

 • Poskytnutí asistenčních služeb cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace ve vlacích ČD

… abychom splnili naše smluvní povinnosti

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem ČD. Bez poskytnutí osobních údajů nemohou ČD poskytnout poptávanou službu.

Šetření v případě oznámení újmy na zdraví cestujícího během přepravy

Údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon a e-mailová adresa, údaje o zdravotním stavu, v příp. újmy na zdraví dítěte rovněž jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa zákonného zástupce, zpracováváme k tomuto účelu:

 • Šetření újmy na zdraví vzniklé cestujícímu při přepravě a její vypořádání v případě shledání odpovědnosti za vzniklou újmu na straně dopravce

… abychom splnili naše povinnosti vyplývající z právních předpisů;

... abychom splnili naše povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytně nutnou k danému účelu a v závislosti na Vámi využívané službě. V některých případech Vaše osobní údaje uchováváme, stanoví-li nám to právní předpisy. 

E-shop

Zpracování osobních údajů ukončíme automaticky po uplynutí 12 měsíců ode dne uplatnění zakoupeného jízdního dokladu. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

Uživatelský účet na portálu osobní přepravy ČD

Zpracování osobních údajů ukončíme po skončení Vašeho smluvního vztahu s ČD založeného registrací na  Portálu (souhlasem s Podmínkami provozu a ochranou osobních údajů při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s.) tedy zrušením registrace, nejpozději však uplynutím 12 měsíců ode dne uplatnění jízdního dokladu zakoupeného v e-shopu před zrušením registrace. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu ukončíme pro daný účel, jakmile odvoláte svůj souhlas.

ČD Body

Zpracování osobních údajů ukončíme, jakmile skončí Váš smluvní vztah s ČD založený smlouvou (souhlasem s Pravidly věrnostního programu ČD Body).

ČD Kredit

Zpracování osobních údajů ukončíme, jakmile skončí Váš smluvní vztah s ČD založený Smlouvou o zřízení a používání účtu ČD Kredit. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. Archivaci údajů uvedených na čestném prohlášení případně uděleném při odblokování služby ukončíme po uplynutí 5 let. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

In Karta

Zpracování osobních údajů ukončíme, jakmile skončí váš smluvní vztah s námi, vzniklý na základě objednávky In Karty.

V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu ukončíme pro daný účel, jakmile odvoláte svůj souhlas.

Virtuální In Karta

Zpracování osobních údajů ukončíme, jakmile skončí váš smluvní vztah s námi, vzniklý na základě objednávky In Karty. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu ukončíme pro daný účel, jakmile odvoláte svůj souhlas.

TeleTiket

Zpracování osobních údajů ukončíme nejpozději však uplynutím 12 měsíců ode dne uplatnění jízdního dokladu zakoupeného prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu. Daňové doklady o transakci provedené platební kartou jsou archivovány po dobu 2 let. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

E-shop ČD firmám

Zpracování osobních údajů ukončíme po skončení Vašeho smluvního vztahu s ČD založeného registrací firmy na  Portálu (souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami eshop ČD k programu „ČD firmám“) tedy zrušením registrace, nejpozději však uplynutím 12 měsíců ode dne uplatnění jízdního dokladu zakoupeného v e-shopu před zrušením registrace. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu ukončíme pro daný účel, jakmile odvoláte svůj souhlas.

ČD Bike

Zpracování osobních údajů ukončíme, jakmile skončí Váš smluvní vztah s námi, nejpozději však do 12 měsíců. Archivaci daňových dokladů však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

Soutěž „Dotazník ČD Bike“

Zpracování Vašich údajů za účelem plnění smlouvy v rámci soutěže „Dotazník ČD BIKE“ ukončíme, jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu. Zpracování údajů výherce za účelem provádění marketingových průzkumů a statistik ukončíme, jakmile odpadne účel zpracování, nejpozději však do 5 let od okamžiku zahájení zpracování. Zpracování údajů za účelem zasílání obchodních nabídek ukončíme, jakmile odpadne účel, nejpozději však do 5 let od okamžiku zahájení zpracování. 

V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

Přeprava skupin

Zpracování osobních údajů ukončíme automaticky po uplynutí 12 měsíců ode dne objednání přepravy skupiny.

V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem této doby.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Zpracování osobních údajů ukončíme automaticky po uplynutí 12 měsíců ode dne poskytnutí asistenčních služeb dle smlouvy o přepravě. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

Šetření v případě oznámení újmy na zdraví cestujícího během přepravy

Zpracování osobních údajů ukončíme po skončení šetření a příp. vypořádání újmy, jakmile nám to dovolí právní předpisy (zejména archivační a daňové), nejdéle však 10 let, u úrazů těžkých a smrtelných je dokumentace po ukončení provozní potřeby uložena do archivu. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem této doby.


Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Abychom Vám mohli poskytnout služby v kvalitě, na jakou jste zvyklí, předáváme osobní údaje v závislosti na Vámi využívané službě některým dalším subjektům. Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

E-shop bez registrace

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům z oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy a prodeje jízdních dokladů ČD

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Uživatelský účet na portálu osobní přepravy ČD

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům z oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy a prodeje jízdních dokladů ČD

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

ČD Body

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány.

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

ČD Kredit

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány.

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

In Karta

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům, kteří In Kartu akceptují z oblasti mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy, prodeje jízdních dokladů ČD nebo kteří se podílejí na výrobě In Karet.

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Virtuální In Karta

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům, kteří In Kartu akceptují z oblasti mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy, prodeje jízdních dokladů ČD nebo kteří se podílejí na výrobě In Karet.

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

TeleTiket

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům z oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy a prodeje jízdních dokladů ČD

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

E-shop ČD firmám

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům z oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy a prodeje jízdních dokladů ČD

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

ČD Bike

Osobní údaje neposkytujeme žádným příjemcům osobních údajů.

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Soutěž „Dotazník ČD Bike“

Údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány,
 • agentuře zpracovávající statistiky.

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Přeprava skupin

Údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány

Údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány
 • smluvním partnerům z oblasti mezinárodní dopravy

Údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Šetření v případě oznámení újmy na zdraví cestujícího během přepravy

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • pojistiteli, u něhož máme sjednáno pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve Vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.

Námitka proti zpracování

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě opravného zájmu a Vy se domníváte, že tento náš zájem není opodstatněný, zejména pro účely marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. V případě námitky proti přímému marketingu zpracování ukončíme neprodleně.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete, abychom je vymazali
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy budeme oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právními předpisy uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.

Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

Odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete jej jednoduše kdykoliv odvolat. Jakmile Vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracovávat. Postup pro odvolání souhlasu naleznete v kapitole Kde můžete svá práva uplatnit?

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Kde můžete svá práva uplatnit?

Práva zákazníka vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:

 1. www.cd.cz/kontaktni-formular/
 2. datová zpráva na ID: e52cdsf
 3. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem
 4. e-mail na dpo@cd.cz s připojeným elektronickým podpisem; je-li e-mail zaslán z e-mailové adresy, na kterou je registrován účet zákazníka, není třeba připojovat elektronický podpis
 5. osobně na podatelnu na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, kde bude ověřena Vaše totožnost

Pro uplatnění Vašich práv jsme připravili Formulář pro uplatnění práv zákazníka ohledně osobních údajů, můžete však zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny Vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem z jiné než Vaší registrované e-mailové adresy na www.cd.cz. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“.V případě, že jste držitelem In Karty, můžete dokumenty po přihlášení do e-shopu nahrát bez tohoto podpisu. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.

Pokud nebude možné ověřit Vaši totožnost žádným z uvedených způsobů, můžeme v případě vyhovění Vaší žádosti zaslat odpověď na ni doporučeně do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu, přičemž k ověření Vaší totožnosti dojde při Vašem převzetí doporučeného psaní ze strany provozovatele poštovních služeb.

Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.


Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?

Důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv se liší v závislosti na druhu služby, v souvislosti s níž Vaše údaje zpracováváme.

E-shop

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dojde k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného nákupem na Portálu i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných.

Uživatelský účet na portálu osobní přepravy ČD

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro uvedené účely dojde k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného registrací na Portálu i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných.

ČD Body

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech Vašich osobních údajů pro všechny uvedené účely, stejně jako práva odvolat souhlas, dojde k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o účasti ve věrnostním programu ČD Body i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných. Nadále Vám tedy nebudeme moci poskytovat výhody tohoto programu.

ČD Kredit

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dojde k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o zřízení a používání účtu ČD Kredit i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných. Nadále Vám tedy nebudeme moci poskytovat služby ČD Kredit. 

In Karta

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dojde k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o vydání a používání In Karty i smluvních vztahů podmíněných touto smlouvou. Zákazník je pak povinen vrátit In Kartu ČD. Za nevyužití služeb spojených s kartou se neposkytuje žádná náhrada.

Virtuální In Karta

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dojde k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o vydání a používání Virtuální In Karty i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných. Zároveň zmizí obraz In Karty v aplikaci Můj vlak. Za nevyužití služeb spojených s kartou se neposkytuje žádná náhrada.

TeleTiket

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely, dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o využívání TELETIKET (souhlasem s Pravidly telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD – SLUŽBA TELETIKET) i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných.

E-shop ČD firmám

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely, dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o využívání programu ČD firmám (registrací firmy na Portálu) i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných.

ČD Bike

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného nájemní smlouvou.

Soutěž „Dotazník ČD Bike“

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného smlouvou o soutěži „Dotazník ČD BIKE“. Některé údaje však i přes uplatnění Vašeho práva na výmaz nebudeme moci vymazat, neboť jejich poskytnutí je smluvním požadavkem, bez kterého nemůžeme smlouvu uzavřenou s Vámi plnit.

Přeprava skupin

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného smlouvou.

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného smlouvou.

Šetření v případě oznámení újmy na zdraví cestujícího během přepravy

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely nebudeme moci pokračovat v šetření a příp. vypořádání újmy. 

 

Kdy může být Vaše žádost odmítnuta či zpoplatněna?

Uplatnění jakéhokoli Vašeho práva uvedeného v kapitole Jaká jsou Vaše práva? je bezplatné.

Poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů v případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně.


Úvod Čím se řídíme