nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Čím se řídíme

Vnitrostátní přeprava

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) - platí od 11. 12. 2016 (1050 kB)

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR10 - platí od 11. 12. 2016 (1291 kB)

Ceník Obyčejného a Zvláštního jízdného jednosměrného – platí od 11.12.2016 (ceník 1) (48 kB)

Ceník zpáteční slevy – platí od 11.12.2016 (ceník 2D) (46 kB)

Tarif Českých drah pro lanové dráhy (TR 14) - platí od 12. 6. 2016 (302 kB)

Přepravní a tarifní věstník (PTV)

Žádost o odškodnění (58 kB)

Dokumenty k In Kartě

Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze (73 kB)

Reklamační řád In Karty (34 kB)

Souhlas žadatele o zákaznickou In Kartu s poskytnutím osobních údajů (33 kB)

Souhlas žadatele o služební In Kartu s poskytnutím osobních údajů (45 kB)

Zpracovatelé osobních údajů (213 kB)

Doporučení pro používání zákaznické In Karty (28 kB)

Doporučení pro používání zaměstnanecké In Karty (27 kB)

Další závazné dokumenty

Pravidla pro nákup v e-shopu ČD

Obchodní podmínky ČD Kredit

Všeobecné obchodní podmínky k programu pro firmy (69 kB)

Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů eTiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - služba TeleTiket (59 kB)

Standardy kvality společnosti České dráhy, a.s. (7530 kB)

Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit

Informační povinnost poplatníka k EET (196 kB)

Mezinárodní přeprava

Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ - platí od 11. 6. 2017) (1901 kB)

Adresy reklamačních služeben jednotlivých železničních dopravců (197 kB)

Přehled mezinárodních tarifních bodů NRT a trasování (2621 kB)

Seznam pohraničních bodů (303 kB)

Seznam pokladních přepážek ČD a smluvních agentur ČD oprávněných k prodeji jízdních a rezervačních dokladů v mezinárodní přepravě (158 kB)

Seznam výjimek z nařízení ES 1371_2007 (228 kB)

Všeobecné přepravní podmínky pro železniční přepravu osob GCC-CIV_PRR (190 kB)

Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě (SCIC) pro jízdní doklady bez integrované rezervace (496 kB)

Žádost o odškodnění (58 kB)

SCIC-EWT TR 18, s účinností od 11. 12. 2016. (705 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 11. 12. 2016 (496 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 11. 12. 2016 - příloha 1 (174 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 11. 12. 2016 - příloha 2 (188 kB)

SCIC-NRT TR 16 s účinností od 11. 12. 2016 - příloha 3 (298 kB)

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV, přípojek A k Úmluvě)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) se uplatňují v rozsahu stanoveném v GCC-CIV/PRR, SCIC-NRT a v ZUJ, a dále ve všech případech, kdy nelze aplikovat žádné z výše uvedených úmluv, předpisů a tarifů


Úvod Čím se řídíme