Strojvedoucí

Užijte si 240 tun v zádech.

Proč u nás pracovat jako strojvedoucí?

Čeká vás zajímavá práce a spousta výhod.

příplatek za praxi
příplatek za zaškolování
výše příplatku za práci přesčas a v noci nad rámec zákoníku práce
příplatek za režim práce
příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti
služební oděv
odměna za flexibilitu
odměny za zabránění úniku tržeb

Jak u nás probíhá zaučení?

Než poprvé vyjedete na mašině, čeká vás roční kurz.

1.

Nejdříve začnete dílenským výcvikem, abyste si lokomotivy řádně "osahali" a několikrát se svezli na stanoviště.

2.

Dále jdete na měsíc do České Třebové, kde vás čeká kurz, který vede k získání licence. O zkoušku pak zažádáte Drážní úřad.

3.

Poté nastoupíte do jízdního výcviku a zhruba po měsíci jdete opět na další měsíční kurz, ve kterém už se školí na konktétní typy strojů.

4.

Poté vás čeká ještě pár jízdních zácviků a dopravní zkoušky, a potom můžete vyjet do terénu.

Jaký je den v práci strojvedoucího?

1. Seznámení se směnou

Nejprve je nutné se seznámit s nástupními tabulkami, platnými dokumenty, výlukovými opatřeními, normáliemi, rozkazy a dalšími náležitostmi, které budou ovlivňovat moji směnu.

2. Kontrola a zprovoznění hnacího vozidla

Ověření funkce všech zařízení, komponentů, systémů pro správnou a bezpečnou jízdu; eliminace a odstranění případných poruch v mechanické i elektrické výzbroji lokomotivy nebo jednotky.

3. Sestavení soupravy a přistavení k nástupišti ve výchozí stanici vlaku

Technologické úkony s vozy a posun nebo soupravová jízda do výchozí stanice.

4. Samotná vozba

Dle průběhu směny vozba daných vlaků na daných tratích/trati za přísného dodržování dopravních a návěstních předpisů dle příslušného jízdního řádu. Mj. flexibilní řešení neočekávaných provozních situací včetně zodpovědnosti za korektní a provozuschopný technický stav hnacího vozidla.

5. Odsun do depa a odstavení hnacího vozidla

Posun od vlaku do depa, zbrojení naftou a vodou u motorové trakce, čištění a konečné odstavení vozidla.