Strojvůdce

Užijte si 240 tun v zádech.

Proč u nás pracovat jako strojvedoucí

Čeká vás zajímavá práce a spousta výhod.

až 6 týdnů dovolené

Protože nám záleží na rovnováze mezi vaším pracovním a soukromým životem, umožňujeme vám trávit volný čas se svou rodinnou a přáteli až o dva týdny déle, než stanovuje zákon. Počet týdnů, které můžete využít pro dovolenou a relax, se liší v závislosti na režimu vykonávané práce. Více informací o tomto benefitu Vám poskytne Lucie Bauerová

stabilita a jistota

To je základ života. Jedině u nás máte jistotu, že se nezblázníte

slušivá uniforma

A hned je správná forma

příspěvek na pojištění

Myslet na zajištěné stáří je důležité v kterémkoli věku. Proto všem našim zaměstnancům poskytujeme příspěvek na penzijní připojištění ihned po zkušební době. Stačí, když si přispějete minimální částkou ve výši 300 Kč. Pro vaše dotazy je na generálním ředitelství k dispozici Lucie Bauerová. V regionech se můžete obracet na příslušná centra personálních služeb

levnější jízdné pro vás a vaši rodinu

Tento benefit je určen nejen pro Vás, ale také Vaše nebližší rodinné příslušníky, kteří si spolu s Vámi mohou užít levnější a pohodlné cestování našimi vlaky. V případě vnitrostátní dopravy stačí uhradit roční příspěvek ve výši maximálně 1250 Kč. Zahraniční jízdné je k dispozici s 50% slevou.

Vnitrostátní jízdní výhody lze využít ihned po nástupu, pro rodinné příslušníky po uplynutí 6 měsíců. Mezinárodní výhody lze využít po 12 měsících v pracovním poměru. Pro vaše dotazy jsou na generálním ředitelství k dispozici Martina Hloucalová a Františka Tyburcová. V regionech se můžete obracet na příslušná centra personálních služeb

výhodné cestování po Evropě

Užijte si benefit, který je na trhu unikátní. Naši zaměstnanci z řad strojvedoucích, vlakových čet a provozních zaměstnanců v turnusu mají délku pracovní doby pouze 36 hodin týdně. Administrativní zaměstnanci a kolegové v jednosměnném provozu pak 38,5 hodiny týdně. A to bez snížení mzdy! Více informací souvisejících s benefitem vám poskytne Lucie Bauerová.

každá minuta přesčasu proplacena

Užijte si benefit, který je na trhu unikátní. Naši zaměstnanci z řad strojvedoucích, vlakových čet a provozních zaměstnanců v turnusu mají délku pracovní doby pouze 36 hodin týdně. Administrativní zaměstnanci a kolegové v jednosměnném provozu pak 38,5 hodiny týdně. A to bez snížení mzdy! Více informací souvisejících s benefitem vám poskytne Lucie Bauerová.

příspěvek na stravu, sport i dovolenou

Užijte si benefit, který je na trhu unikátní. Naši zaměstnanci z řad strojvedoucích, vlakových čet a provozních zaměstnanců v turnusu mají délku pracovní doby pouze 36 hodin týdně. Administrativní zaměstnanci a kolegové v jednosměnném provozu pak 38,5 hodiny týdně. A to bez snížení mzdy! Více informací souvisejících s benefitem vám poskytne Lucie Bauerová.

Jak u nás probíhá zaučení

Než poprvé vyjedete na mašině, čeká vás roční kurz.

1.

Nejdříve začnete dílenským výcvikem, abyste si lokomotivy řádně "osahali" a několikrát se svezli na stanoviště.

2.

Dále jdete na měsíc do České Třebové, kde vás čeká kurz , který vede k získání licence. O zkoušku pak zažádáte Drážní úřad.

3.

Poté nastoupíte do jízdního výcviku a zhruba po měsíci jdete opět na další měsíční kurz, ve kterém už se školí na konktétní typy strojů.

4.

Poté vás čeká ještě pár jízdních zácviků a dopravní zkoušky, a potom můžete vyjet do terénu.

Jaký je den v práci strojvedoucího?

1. Seznámení se směnou

Nejprve je nutné se seznámit s nástupními tabulkami, platnými dokumementy, výlukovými opatřeními, normáliemi, rozkazy a dalšími náležitostmi, které budou ovlivňovat moji směnu.

2. Kontrola a zprovoznění hnacího vozidla

Ověření funkce všech zařízení, komponentů, systémů pro správnou a bezpečnou jízdu; eliminace a odstranění případných poruch v mechanické i elektrické výzbroji lokomotivy nebo jednotky.

3. Sestavení soupravy a přistavení k nástupišti ve výchozí stanici vlaku

Technologické úkony s vozy a posun nebo soupravová jízda do výchozí stanice.

4. Samotná vozba

Dle průběhu směny vozba daných vlaků na daných tratích/trati za přísného dodržování dopravních a návěstních předpisů dle příslušného jízdního řádu. Mj. flexibilní řešení neočekávaných provozních situací včetně zodpovědnosti za korektní a provozuschopný technický stav hnacího vozidla.

5. Odsun do depa a odstavení hnacího vozidla

Posun od vlaku do depa, zbrojení naftou a vodou u motorové trakce, čištění a konečné odstavení vozidla.