Vlakvedoucí /
průvodčí

Vyjeďte s námi vstříc novým zážitkům.

Proč u nás pracovat jako vlakvedoucí?

Čeká vás mnoho zážitků a spousta výhod.

příplatek za praxi
příplatek za zaškolování
výše příplatku za práci přesčas a v noci nad rámec zákoníku práce
příplatek za režim práce
příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti
služební oděv
odměna za flexibilitu
odměny za zabránění úniku tržeb

Jak u nás probíhá zaučení?

1.

Nejprve absolvujete dvoutýdenní odborný kurz či konzultace, kde se dozvíte všechny informace, které budete potřebovat.

2.

Abyste propojili všechnu teorii také s praxí, čekají vás následně tzv. výcvikové směny. Přímo ve vlaku si tak pod dohledem zkušeného kolegy vše vyzkoušíte.

3.

Až budete připraveni, absolvujete Odbornou zkoušku, která je pro samostatný výkon práce nezbytná.

4.

Po úspěšném absolvování zkoušky vás čekají tzv. výcvikové směny, při kterých se seznámíte se svým konkrétním pracovištěm, tratěmi a turnusy. A poté můžete vyrazit do terénu.

Kdo je vlakvedoucí a kdo průvodčí?

  • Jedná se prakticky o stejnou profesi. Oba musí absolvovat stejnou Odbornou zkoušku a mají tak pro výkon práce stejné znalosti.
  • Označení vlakvedoucí a průvodčí se používá spíše pro popis pracovní role ve směně – v jedné vlakové soupravě je na směně vždy přítomen jeden vlakvedoucí, případný druhý kolega je potom v roli průvodčího.
  • Vlakvedoucí i průvodčí ve směně zajišťují kontrolu jízdních dokladů, odbavení cestujících atd., vlakvedoucí má však navíc zodpovědnost za bezpečnost cestujících.

Jaký je den v práci vlakvedoucího?

1. Seznámení se směnou

Nejprve je nutné se seznámit s nástupními tabulkami, platnými dokumenty, výlukovými opatřeními, normáliemi, rozkazy a dalšími náležitostmi, které budou ovlivňovat moji směnu.

Převzetí přenosné osobní pokladny, která je potřeba pro odbavení cestujících a prodej jízdních dokladů.

2. Prohlídka soupravy vlaku

Následuje seznámení se s řazením vlaku, prohlídka vlakové soupravy a přípravy k samotné jízdě (např. zapnutí topení/klimatizace, označení rezervovaných míst, kontrola dveří atd.)

3. Samotná jízda

Zabezpečení bezpečnosti cestujících, odbavení cestujících, prodej jízdních dokladů a zajišťování informačního servisu.

4. Ukončení směny

V cílové stanici následuje kontrola vlakové soupravy, zajištění zapomenutých věcí, zavření všech oken a další nezbytné úkony. Odevzdání tržby a přenosné osobní pokladny.