Odborné semináře pro učitele

Načerpejte aktuální informace z oblasti železniční dopravy.

Nabídka akreditovaných odborných seminářů

Praktická cvičení z přepravy a dopravy
vhodné pro učitele vyučující odborné předměty v rámci oborů vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, Logistické a finanční služby, Ekonomika a podnikání (vzdělávací oblasti Doprava a přeprava, Logistika, Sociální a profesní komunikace, Logistika a finančnictví, Komunikace, Obchodní činnost apod.)

Délka semináře: 8 hodin

Místo konání: Praha, Brno

Lektoři: odborníci z praxe se zkušenostmi v železniční dopravě

Příklady témat

 • platná legislativa
 • odborná způsobilost provozních zaměstnanců
 • praktická cvičení – zajištění jízdy vlaku, provádění posunu
 • provoz a obsluha brzdových systémů, ověření funkčnosti brzd
 • UIC kabely
 • nápisy na voze – rozdělení a význam
 • AVV – vybavení tratí, nastavení a provoz
 • bezpečnost cestujících
 • vnitrostátní a mezinárodní přeprava
 • odbavení zákazníků a odbavovací systémy, platební metody
 • prodejní kanály
 • problematika prozákaznického přístupu
 • mimořádné události
 • metodika školení a zkoušení strojvedoucích
 • rádiové sítě a jejich využití
 • komunikace zaměstnanců v provozu
 • jízdní doklady a karetní systémy ČD
 • přehled změn SPPO a TR 10
 • procesní listy
 • obsluha UNIPOK a POP

Aktuální semináře

O aktuálních seminářích se informujte na e-mailu proskoly@cd.cz.

Provoz a údržba drážních kolejových vozidel
Vhodné pro učitele vyučující odborné předměty v rámci oborů vzdělání 26-Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 23-Strojírenství a strojírenská výroba, a pro učitele odborného výcviku

Délka semináře: 8 hodin

Místo konání: Praha, Brno

Lektoři: odborníci z praxe se zkušenostmi v železniční dopravě

Příklady témat

 • platná legislativa
 • vymezení subjektů na železnici
 • výcvik a licence strojvedoucího
 • vývoj české železnice v posledních 20 letech, modernizace vozového parku, trendy ve vývoji
 • hnací vozidla a jednotky
 • drážní komunikační systémy a elektrická zabezpečovací zařízení
 • režimy řízení a regulace výkonu drážních vozidel
 • mechanika a dynamika pohybu vozidel, trakční charakteristiky
 • brzdové systémy a zařízení
 • údržba kolejových vozidel, certifikace údržby
 • ECM a evropský bezpečnostní systém
 • pracoviště oblastních center údržby
 • vývoj pracovních pozic

Aktuální semináře

O aktuálních seminářích se informujte na e-mailu proskoly@cd.cz.

Chcete se přihlásit na seminář?
Nebo máte námět na nové téma semináře?

Kontaktujte nás