nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Služby pro osoby se sluchovým postižením

Cestování vlaky Českých drah je snadné

Naše vlaky přizpůsobujeme i pro cestující se sluchovým postižením. Instalujeme vizuální informační systémy, aktuální informace získáte snadno i ve svém mobilním telefonu.

Informace na nádražích

Informace o odjezdech a příjezdech vlaků jsou na všech nádražích a zastávkách dostupné ve vizuální podobě ve formě vývěsek. Na modernizovaných nádražích a některých zastávkách jsou k dispozici i vizuální informační tabule poskytující aktuální informace o případném zpoždění vlaku, o nástupišti a koleji. Tyto informační prvky jsou provozovány Správou železniční dopravní cesty, s.o., jejíž zaměstnanci řídí provoz na kolejích. Mimo to zajišťujeme na nádražích a zastávkách ve formě vývěsek (případně prostřednictvím vizuálních informačních systémů) informování o výlukách, a případně i mimořádnostech, s popisem opatření, umístění zastávek náhradní dopravy a případně výlukovým jízdním řádem. Na vývěskách najdete také informace o řazení dálkových vlaků ČD.

Kompletní informace o stanicích

Snadná orientace na nádraží

Pro snadnější orientaci postupně na nádraží doplňujeme orientační plánky s vyznačením všech prostor pro cestující, nástupišť s příchody k nim a zastávek návazné dopravy v okolí nádraží.

Plánky stanic


Úvod Cestování osob se zdravotním postižením