Pro firmy
kosik

Jízdenka pro cestujícího a kolo

Vyhledejte si spojení a zakupte jízdenku pro sebe i vaše kolo

Hledat spojení

Celodenní jízdenka pro kolo

Jak kolo přepravit ve vlaku?

Využít můžete služby:

  • Spoluzavazadlo – ve vlacích označených symbolem kolo si můžete kolo přepravit pod svým dohledem. Kolo si sami naložíte/vyložíte bez cizí pomoci do označeného prostoru.
  • Úschova během přepravy – ve vlacích označených symbolem kufr je možné kolo naložit s pomocí průvodčího do zvláštního prostoru pro přepravu kol. Po dobu přepravy je kolo pod dohledem průvodčího.

Za přepravu kola se platí přepravné podle počtu ujetých kilometrů. Přepravné zaplatíte přímo průvodčímu.

V některých vlacích je možné využít i službu rezervace místa pro kolo, v některých vlacích je rezervace místa pro kolo povinná.


Přehled symbolů pro přepravu zavazadel

piktogram kolo přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity)

piktogram kolo v kolečku přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího (v některých vlacích pouze pro jízdní kolo), pouze do vyčerpání kapacity míst ve vlaku, po vyčerpání kapacity jen se souhlasem průvodčího

piktogram kolo v rámečku přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo

piktogram kufr úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity)

piktogram kufr v kolečku úschova během přepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo

piktogram kufr v rámečku úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo

piktogram přeškrtnuté kolo přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena

Přeprava kola jako spoluzavazadlo

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve vlacích, označených v jízdním řádu symbolem „kolo“ (viz přehled symbolů na konci této stránky), ve kterých jsou řazeny vozy se speciálními místy pro přepravu kol. Takové vozy jsou označeny stejným symbolem. Dále je tato přeprava povolena i v osobních vlacích, spěšných vlacích, rychlících, rychlících vyšší kvality a expresech, pokud v nich není deklarována služba přepravy spoluzavazadel nebo úschovy během přepravy (viz dále) – a to na prvním a posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno. Ve všech případech je však přeprava kol jako spoluzavazadlo možná pouze do vyčerpání kapacity míst ve vlaku, a konečné rozhodnutí o tom, zda lze nebo nelze další kolo přijmout k přepravě (a na jakém místě), přísluší pouze průvodčímu daného vlaku. V žádném případě pak nelze přepravovat jízdní kola ve vlacích označených v jízdním řádu symbolem škrtnuté kolo.

V rámci přepravy spoluzavazadel lze přepravovat i dětské vozíky za jízdní kolo, které musí být během přepravy od jízdního kola odděleny, v rámci přepravy se na ně pohlíží jako na dětské kočárky a jsou přepravovány zdarma.

Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo.

Přeprava kol v úschovně během přepravy

Služba úschova během přepravy je poskytována ve vlacích ČD, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru (případně kufru v kroužku nebo kufru v rámečku). Symbolem kufru je označen také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo nebo jiné zavazadlo takto uschovat.

Při využití služby úschova během přepravy své jízdní kolo předáte přímo zaměstnanci ČD do označeného vozu ve vlaku. Při výstupu z vlaku si své kolo opět vyzvednete u zaměstnance ČD přímo u vlaku. Při přestupu na jiný vlak si překládku zavazadla do dalšího vlaku musí zajistit cestující sám. Hlavní výhodou služby úschova během přepravy je, že si své kolo po dobu jízdy nemusíte hlídat (je pod dohledem průvodčího) a nemusíte si také hledat místo k sezení poblíž svého kola. Služba tedy funguje podobně jako úschovna na nádraží.

Před uložením jízdního kola do úschovy během přepravy je třeba vždy odejmout všechny snadno odnímatelné součásti.


S kolem pendolinem

Ve vlacích SC Pendolino je v omezeném množství umožněna přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo.


Rezervace místa pro jízdní kolo

Pro svou bezstarostnou cestu vlakem s jízdním kolem si můžete dopředu zajistit ve většině případů rezervaci místa pro jízdní kolo, zpravidla i s místem pro vás do 2. vozové třídy (místo pro cestujícího a místo pro kolo mohou být spojené na jednom dokladu). Pokud je rezervace míst pro kolo ve vlaku možná, je symbol pro spoluzavazadlo (kolo) nebo úschovu během přepravy (kufr) v kroužku, pokud je povinná, je tento symbol v rámečku. Rezervaci místa pro jízdní kolo (spolu s místem na sezení pro cestujícího nebo samostatné místo pro kolo) si předem zakupte u pokladní přepážky, v e-shopu nebo nejpozději u průvodčího předchozího vlaku. Pouze ve vlacích SC si lze zakoupit místenku SC s rezervací místa pro jízdní kolo i v tom samém vlaku, pokud je takové místo ještě k dispozici (vždy se před nástupem poraďte s průvodčím daného vlaku).

Rezervaci místa pro kolo je možné zakoupit v předprodeji až 60 dní předem. Prodej rezervací na vlaky s možnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Prodej rezervací na mezinárodní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí zpravidla v době odjezdu vlaku z jeho výchozí stanice. Prodej rezervací na vnitrostátní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy v čase odjezdu vlaku z nástupní stanice cestujícího.

Kromě uvedeného rezervačního dokladu musíte mít i jízdenku pro kolo (doklad pro přepravu jízdního kola), případně k tomu ještě zaplacený poplatek za jednorázovou úschovu v úschově během přepravy.


S kolem po Praze

Na území hlavního města Prahy lze ve vlacích ČD zapojených do Pražské integrované dopravy (PID) přepravovat s jízdním dokladem PID jedno jízdní kolo jako spoluzavazadlo zdarma. Zdarma lze s jízdním dokladem PID přepravit v Praze jízdní kolo i metrem, tramvají, lanovkou a přívozem, použití cyklobusů je vždy zpoplatněno.


Příklady cestování s kolem

  • Kralupy nad Vltavou – Praha Masarykovo nádraží kolo jako spoluzavazadlo ... 40 Kč za kolo
  • Ostrava hl.n. – Praha hl.n. s rezervací pro kolo v úschově u průvodčího (rezervaci pro kolo nelze zakoupit u průvodčího) ... 60 Kč za kolo + místenka (35 Kč nebo zdarma při nákupu v e-shopu) = 95 Kč (nebo 60 Kč při místence zdarma)
  • Ostrava hl.n. – Praha hl.n. s rezervací pro kolo jako spoluzavazadlo (pod vlastním dohledem) ... 60 Kč za kolo + místenka (35 Kč nebo zdarma při nákupu v e-shopu) = 95 Kč (nebo 60 Kč při místence zdarma)

Tipy na výlet s kolem naleznete na www.cd.cz/zazitky a dále na webu www.ceskojede.cz.

Ceník přepravy spoluzavazadel

Tarifní kilometry / pásmo Cena dokladu pro zavazadlo
1 – 150 40 Kč
151 a více 60 Kč
Celodenní jízdenka pro kolo 99 Kč

Cena za uložení kola v úschově během přepravy

Za každé přepravované jízdní kolo je třeba zaplatit cenu dokladu pro zavazadlo (stejná cena jako cenu za přepravu spoluzavazadla). Úschovné je zdarma.

Ceny rezervací pro jízdní kolo

Typ rezervace Cena
Místenka pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená v e-shopu ČD, v aplikaci Můj vlak spolu s jízdenkou nebo místa rezervovaná přes objednávkový systém pro přepravu skupin cestujících s jízdními koly 0 Kč
Místenka pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo nebo rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy zakoupená u pokladní přepážky nebo samostatně bez jízdenky v e-shopu ČD 35 Kč
Místenka SC (Pendolíno) pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo – podle cenových úrovní platných pro konkrétní vlak a den 0 – 500 Kč
Místenka s rezervací místa pro jízdní kolo nebo samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo zakoupená u průvodčího ve vlaku (dle pravidel pro nákup místenek ve vlaku) 50 Kč
Místenka SC (Pendolíno) s pro cestujícího s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo zakoupená u průvodčího ve vlaku (dle pravidel pro nákup místenek ve vlaku) – podle cenových úrovní platných pro konkrétní vlak a den 50 – 500 Kč

Vlakem s kolem do zahraničí

Jedete do ciziny? I na cestu do zahraničí si můžete vzít své kolo s sebou jako spoluzavazadlo. Kolo si sami naložíte do vlaku na určené místo, které umožňuje snadné odložení kola. Vozy s prostory pro přepravu spoluzavazadel jsou označeny symbolem kola. Kolo jako spoluzavazadlo si po celou dobu cesty ve vlaku hlídáte sami. V tomto případě je vhodné sedět ve voze poblíž vašeho kola, abyste ho měli na očích. Při přestupování si opět sami zajistíte přeložení kola z jednoho vlaku do druhého.

Při cestě na Slovensko můžete ve vybraných vlacích využít i službu úschova během přepravy. Své kolo naložíte do speciálně upraveného vozu, kde ho uloží průvodčí, a následně si můžete sednout i do jiného vozu. Vozy se službou úschova během přepravy jsou označeny symbolem kufru. Po cestě kola hlídá průvodčí, u kterého si při vystupování opět kolo vyzvednete. Při přestupech si pak sami zajistíte přeložení kola z jednoho vlaku do druhého.

S koly můžete cestovat vždy jen vlaky, které tuto službu umožňují.

Kolo jako spoluzavazadlo

Jízdní kola je možné přepravovat formou spoluzavazadla do následujících zemí: Německo, Rakousko, Maďarsko, Nizozemsko, Dánsko, Lucembursko, Švýcarsko, Polsko (jen přímé vlaky dálkové přepravy mezi ČR a Polskem), Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko a Belgie. Za přepravu kola z nástupní stanice v ČR do cílové stanice v zahraničí zaplatíte 276 Kč (10 EUR)*, v případě cesty na Slovensko zaplatíte 83 Kč (3 EUR)* . Doklad pro přepravu kola zpět ze zahraničí lze také zakoupit předem v předprodeji již v ČR. Při nákupu tohoto dokladu v zahraničí se cena vždy řídí ceníky příslušného zahraničního dopravce.

S kolem můžete cestovat vždy jen vlaky, které nabízejí službu přepravy kol. V jízdním řádu mají takové vlaky uvedenu službu přeprava spoluzavazadel (symbol kola) nebo službu úschova během přepravy (symbol kufru). Pro cestování s kolem v dálkových mezinárodních vlacích je zpravidla nutná rezervace místa pro kolo. Nezapoměňte si proto současně při pořizovaní jízdních dokladů u ČD zakoupit i rezervaci pro kolo za 83 Kč (3 EUR)*. Povinnost rezervovat místo pro kolo je uvedena v jízdním řádu (symbol kola v rámečku nebo symbol kufru v rámečku). Mezinárodní doklady pro přepravu kola i rezervace pro kola zakoupíte u pokladní přepážky s prodejem mezinárodních jízdenek.


Přeprava kol na Slovensko

Při cestě s kolem na Slovensko můžete využít služby úschova během přepravy (symbol kufru) nebo přeprava spoluzavazadla (symbol kola). Cena za přepravu jednoho jízdního kola na Slovensko činí 83 Kč (3 EUR)*, ať je kolo přepravováno jako spoluzavazadlo nebo v úschově během přepravy (není třeba platit navíc jednorázové úschovné jako při cestách po ČR). Při cestě s kolem na Slovensko některým dálkovým vlakem je vždy nutné pořídit i místenku pro kolo. Bez předem zakoupené rezervace místa pro kolo není možné kolo naložit do vlaku, rezervaci není možné zakoupit u průvodčího. Poplatek za rezervaci je 3 EUR (cca 83 CZK)*.

V rámci Malého pohraničního styku mezi ČR a Slovenskem (ve vzdálenosti maximálně do 52 kilometrů od hranice) můžete mezi vybranými stanicemi přepravit svoje kolo jako spoluzavazadlo i ve všech vlacích jedoucích na Slovensko ve vozech označených symbolem jízdního kola. Kolo si můžete vzít i do neoznačených vozeů ve vlacích kategorie Os, Sp, REX a R, kde můžete vézt na prvním a posledním představku soupravy nejvýše dvě jízdní kola, není-li to z technologických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti vyloučeno. Cena jednosměrného dokladu pro kolo ve zvolené relaci je 50 Kč. I pro cestu zpět ze Slovenska si můžete zakoupit jízdní doklad pro kolo předem u pokladní přepážky ČD.

Cesty s kolem do příhraničí

V rámci zvýhodněných regionálních jednodenních síťových přeshraničních nabídek (např. Labe-Elbe, EURO-NISA-TICKET) a nabídek Malého pohraničního styku (např. MPS Länderbahn, MPS EURegio) do Německa, Polska, Slovenska a Rakouska je možné přepravovat také jízdní kola, zpravidla formou spoluzavazadla. Bližší podmínky k cenám a podmínkám najdete u příslušné nabídky.

* Ceny mezinárodních jízdenek, příplatků a dalších poplatků jsou pevně stanoveny v eurech a na koruny se přepočítávají dle platného jednotného železničního kurzu.

Alternativní nabídky