nebo registrovat
0 položek 0 Kč

ČD zajišťují humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Aktualizováno 19. 05. 2022, 13:00

Українська версія статті тут. / Ukrajinská verze článku zde.

V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině poskytují České dráhy (ČD) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, partnerskými dopravci ZSSK, PKP Intercity a UZ a také s dalšími organizacemi humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům. Od 1. 4. 2022 dochází k úpravám bezplatné přepravy uprchlíků ve vlacích Českých drah. Uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu konfliktu na Ukrajině jsou v mezinárodních vlacích ČD přepravováni zdarma. Ostatní vlaky ČD mohou využívat také zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Jízdné za nevyužité jízdenky a rezervace mezi ČR a Ukrajinou vracejí ČD v plné výši beze srážky.

ČD vypravily mezi 28. 2. a 6. 3. 2022 celkem 7 humanitárních vlaků z Čopu, resp. Košic do České republiky, kterými přivezly z Ukrajiny do bezpečí 3700 uprchlíků, převážně žen, dětí a seniorů. Opačným směrem pak převážely materiální pomoc pro obyvatele Ukrajiny. Z Čopu je nyní možné využívat evakuační vlaky, které vypravuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). ČD také poskytly dvě soupravy s celkovým počtem cca 20 vozů polským železnicím PKP Intercity, které je využívají k evakuaci ukrajinských běženců z Przemyśle do vnitrozemí Polska.

Obyvatelé Ukrajiny, kteří cestují do bezpečí, mohou nyní bezplatně využívat pravidelné vlakové spoje. Ty České dráhy společně se zahraničními partnerskými dopravci posilují o dodatečné vozy. ČD také operativně zařazují posilové vozy do nejvytíženějších spojů ve vnitrostátních úsecích v rámci České republiky. Cestujícím děkujeme za trpělivost, pokud by v důsledku zvýšeného počtu cestujících z Ukrajiny došlo ke snížení komfortu cestování.

Aktuální informace sledujte na twitterovém účtu Českých drah.

Pravidelné vlaky ze Slovenska, Polska a Maďarska do ČR a dalších evropských zemí

Ukrajinští uprchlíci můžou nadále bezplatně využívat pravidelné vlaky ze Slovenska, Polska a Maďarska do ČR, které jsou v případě potřeby operativně posilovány o dodatečné vozy. Z ČR pak mohou pokračovat dalšími přímými vlaky směrem do Německa, Rakouska a dalších evropských zemí.

Mapa přímých vlakových spojení přes ČR

Odjezdy vybraných přímých vlaků ze Slovenska

 • SC 240 Pendolino Košičan: Košice (14:59) – Ostrava hl.n. (19:05) – Praha hl.n. (22:33),
 • SC 242 Pendolino Košičan: Košice (04:48) – Ostrava hl.n. (09:07) – Praha hl.n. (12:32) – spoj jede jen v sobotu,
 • EN 442 Slovakia: Humenné (19:30) – Košice (21:57) – Ostrava hl.n. (03:35) – Praha hl.n. (07:55). Kapacita vlaku je výrazně posílena dodatečnými vozy.
 • Na hraničním přechodu Čierna nad Tisou / Čop provozuje ZSSK evakuační vlaky. Detaily najdete zde.

Odjezdy vybraných přímých vlaků z Polska

 • EC 114 Cracovia: Przemyśl Gł. (07:35) – Ostrava hl.n. (14:07) – Praha hl.n. (18:03),
 • EC 105 Porta Moravica: Przemyśl Gł. (10:40) – Ostrava hl.n. (16:49) – Břeclav (18:45). Tento vlak pokračuje dále do Vídně a Grazu.

Odjezdy vybraných přímých vlaků z Maďarska

 • Z ukrajinského Čopu lze cestovat přes Maďarsko (po trase Záhony – Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest, více zde).
 • Z Budapešti do Prahy jezdí každé 2 hodiny vlaky EC, které zastavují také v Břeclavi, Brně a Kolíně. Z budapešťského západního nádraží (Budapest Nyugati pu.) odjíždejí v 5:40, 7:40, 9:40, 11:40, 13:40 a 15:40 (vlaky EC 280, 286, 278, 276, 274 a 272).
 • V noci jezdí přímý noční vlak EN 476 / 574 Metropol (Budapest Nyugati pu. 19:40 – Praha hl.n. 08:42), který je posílen o dodatečné vozy.

K cestě lze využít i další spoje s přestupy v Krakově, Katovicích, Žilině a Ostravě.

Mimořádné tarifní opatření Českých drah pro občany Ukrajiny

Od 1. 4. 2022 se přeprava uprchlíků z Ukrajiny ve vlacích ČD na území ČR řídí cenovým výměrem, který vydalo Ministerstvo financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra ČR a železničními dopravci (detaily zde).

 • Nárok na bezplatnou přepravu ve 2. třídě mezinárodních vlaků se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním pasem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.
 • Nárok na přepravu ve 2. třídě vnitrostátních vlaků se dokládá cestovním pasem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznamu o udělení tohoto víza anebo razítkem osvědčujícím udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. Bezplatné jízdenky je možné použít po dobu 5 dnů od získání dokumentů o dočasné ochraně.
 • Bezplatnou jízdenku k uvedeným identifikačním průkazům získají cestující na pokladnách ČD nebo od vlakového personálu.
 • V povinně místenkových vlacích je přeprava možná pouze s místenkou zakoupenou podle tarifu TR10. K bezplatným jízdenkám je možné do vytížených, nepovinně místenkových spojů vystavit také bezplatnou místenku.

Od 19. května 2022 do odvolání je nad rámec cenového výměru možné bezplatně přepravit uprchlíky z Ukrajiny ze stanice Praha hl.n. do vybraných stanic v republice, a to za těchto podmínek:

 • Bezplatná přeprava je umožněna ve 2. třídě všech vlaků ČD ze stanice Praha hl.n. do vybraných stanic v České republice (zpravidla krajská města v ČR) osobám, které prokáží nárok průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, případně dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.
 • Tyto osoby budou cestovat vždy ve skupinách a jejich odbavení proběhne za asistence průvodce pověřeného NACPU, KACPU nebo HZS ČR. Průvodce vyzvedne před zahájením cesty skupiny bezplatné evidenční jízdenky, a to pouze u vyčleněných pokladních přepážek v Praze hl.n. Při nástupu do vlaku informuje o přepravě uprchlíků vlakový doprovod. V povinně místenkových vlacích je přeprava možná jen s povinnými místenkami.

Bezplatně se ve 2. třídě všech vlaků ČD přepravují mezi kterýmikoliv stanicemi, případně pohraničními body na území České republiky také osoby, kterým byl Policií České republiky vydán výjezdní příkaz po vyslovení nepřijatelnosti žádosti o udělení dočasné ochrany. Cestující předkládá pouze uvedený výjezdní příkaz, pas nebo jiný osobní doklad nepředkládá.

Jízdné mezi ČR a Ukrajinou vrací ČD beze srážky

 • Jízdné za nevyužité jízdní doklady pro cesty z ČR na Ukrajinu nebo naopak s platností od 24. února 2022 (během celé doby předprodeje) vrací ČD v plné výši beze srážky. Jízdní doklady je potřeba vrátit nejpozději v první den jejich platnosti, a to prostřednictvím stejných distribučních kanálů, které cestující využili k nákupu jízdenek. Tzn. že jízdné za doklady zakoupené u pokladen budou ČD vracet u libovolné mezinárodní přepážky ČD, žádost o návratek za doklady zakoupené v e-shopu ČD či aplikaci Můj vlak je potřeba zadat prostřednictvím těchto on-line odbavovacích kanálů.

Úvod Aktuality