Příběhy z naší historie

Kalendář Českých drah pro rok 2018 zachytil ve dvanácti obrazech nejdůležitější události Československa (a později České republiky),
ve kterých větší nebo menší roli sehrála i železnice. Během snahy o rekonstrukci těchto významných okamžiků jsme ale narazili na
nedostatek detailních podkladů. Objevte s námi znovu to, co vypadlo z naší paměti i učebnic dějepisu.Partneři projektu

Správa železniční dopravní cesty Národní technické muzeum Železničná spoločnosť Slovensko Czech Tourism Československá obec legionářská Železnice Slovenskej republiky